Łomiankowski Mechanizm
Partycypacyjny 2020

Co warto wiedzieć o Mechanizmie Partycypacyjnym?

Czym jest Mechanizm Partycypacyjny?

To wydzielona część budżetu gminy Łomianki, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. 

Co daje udział?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Łomianki, który ukończył 18 lat.

Jak się włączyć?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Ile kosztuje gmina

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 17.05.2019

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 10.06.2019
do 07.07.2019

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 08.07.2019
do 09.08.2019

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 11.09.2019

Głosowanie
mieszkańców

Od 11.09.2019
do 17.09.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 20.09.2019

Sprawdź, który projekt wygrał

Mechanizm krok po kroku

Zobacz więcej informacji o Łomiankowskim Mechnizmie Partycypacyjnym

Obejrzyj film  
Obejrzyj film