Łomiankowski Mechanizm
Partycypacyjny 2023

Co warto wiedzieć o Mechanizmie Partycypacyjnym?

Czym jest Mechanizm Partycypacyjny?

To wydzielona część budżetu gminy Łomianki, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 mln złotych.

Co daje udział?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Łomianki, który ukończył 18 lat.

Jak się włączyć?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Ile kosztuje gmina

Sprawdź przykładowe koszty różnych gminnych działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 26.04.2022

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 16.05.2022
do 14.06.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 15.06.2022
do 17.08.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 23.08.2022

Głosowanie
mieszkańców

Od 01.09.2022
do 07.09.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 12.09.2022

Sprawdź, który projekt wygrał

Mechanizm krok po kroku

Zobacz więcej informacji o Łomiankowskim Mechnizmie Partycypacyjnym

Obejrzyj film  
Obejrzyj film