Głosowanie na projekty zgłoszone do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2023

Środa, 31 sierpnia 2022

Głosowanie potrwa od 1 do 7 września 2022 r. Warto wcześniej przejrzeć listę projektów i zastanowić się, które z nich są najbardziej interesujące.
Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może wskazać dowolną ilość projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy puli środków, tj. 1 mln zł.
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Łomianek, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat.

Głosowanie odbędzie się:
a) za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach www.lomianki.pl,
b) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny dostępnej w:
  • siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115,
  • siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2,
  • Centrum Kultury ul. Wiejska 12A.

Za nieważny uznaje się głos w przypadku:

  • braku możliwości identyfikacji wybranego projektu,
  • oddania głosu na dowolną ilość projektów przekraczających pulę środków, tj. 1 mln zł.
  • brak podania adresu zamieszkania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.
Powrót