Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł!

Poniedziałek, 3 czerwca 2024

Zgłoszenie projektów do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego jest bardzo proste.

Warto skorzystać z formy partycypacji i zgłosić swój projekt. Pamiętaj to Ty wiesz najlepiej czego brakuje.
Projekty do zrealizowania w ramach ŁMP 2024 można zgłaszać w terminie do 14 czerwca.

Projekty do zrealizowania w ramach ŁMP może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Łomianki.
Mieszkaniec (Autor) może złożyć dowolną liczbę projektów.
Warunkiem udziału projektu w ŁMP jest prawidłowo złożony przez Autora lub osoby uprawnione do składania oświadczenia w imieniu Autora kompletnie wypełniony formularz. Każdy projekt należy złożyć na oddzielnym formularzu.

Projekt musi mieć załączoną listę poparcia minimum 30 podpisów mieszkańców gminy Łomianki. Wzór listy poparcia można pobrać TUTAJ.
Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach ŁMP dostępny jest na stronie internetowej TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Warszawska 115, (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu).

Projekt można złożyć poprzez:

  1. wypełnienie formularza za pomocą aplikacji elektronicznej udostępnionej na stronie www.lomianki.pl
  2. wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: naszbudzet@poczta.lomianki.pl - decyduje data otrzymania e-mail,
  3. wypełnienie formularza i wrzucenie go do urny ustawionej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskie 115.

Jeśli macie pytania z chęcią na nie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu - Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej - tel. 516 768 500, (22) 76 86 218, naszbudzet@poczta.lomianki.pl.
Powrót