Przed nami kolejne etapy Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2023.

Wtorek, 23 sierpnia 2022

  1. 23 - 31 sierpnia 2022 r. mieszkańcy gminy Łomianki mogą zapoznać się z projektami, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną i zostaną poddane pod głosowanie
  2. 29 sierpnia 2022 r., godz. 18.00 w auli ICDS przy ul. Staszica 2 - ogólne spotkanie mieszkańców z autorami projektów.
  3. 01 - 07 września 2022 r. – głosowanie nad projektami.
Uwaga! Każdy z mieszkańców może wybrać dowolną ilość projektów wybranych do głosowania pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy puli środków.
Warto wcześniej przejrzeć listę projektów i zastanowić się, który z nich jest najbardziej interesujący. Listę znajdą Państwo w zakładce poświęconej Łomiankowskiemu Mechanizmowi Partycypacyjnemu znajdującej się na stronie https://lomianki.budzet-obywatelski.org/

Twój głos może zdecydować na co w 2022 roku zostaną przeznaczone środki w wysokości 1 miliona złotych.

Powrót