projekt nr 2

2. Pszczele Azyle


Lokalizacja

Kiełpin
Kępa Kiełpińska
Dziekanów Leśny
Łomianki Dolne
Buraków
Dąbrowa Zachodnia

Skrócony opis

Mój projekt zakłada budowę niewielkich domków, które mają uchronić miejskie pszczoły przed wyginięciem. Pszczele Azyle to naturalne/drewniane konstrukcje, w których owady będą mogły odpocząć, schronić się przed deszczem, czy przetrwać zimę.

Opis projektu

Pszczele Azyle zrobione są z drewna z polskich lasów i innych naturalnych materiałów.
W środku znajduje się trzcina, drobne gałązki, szyszki modrzewiowe i specjalne otwory wywiercone w drewienku, przez które owady mogą dostać się do środka i zamieszkać w hotelu. Jest też przestrzeń dla trzmieli, równie pożytecznych zapylaczy. Hotel to zwykle 3-5 przegród zapewniających schronienie dla kilku-kilkunastu osobników.
Wskazany hotel można wykonać samemu lub zlecić jego wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom tj. Rob in Wood czy Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra".
Szacunkowy koszt 1 hotelu to około 200pln przy zleceniu ich produkcji podmiotowi zewnętrznemu.

Pszczele Azyle przyczynią się do większego zapylenia zieleni miejskiej oraz zwiększa polny miejscowych rolników.

Uzasadnienie

Ochrona miejskich pszczół i innych zapylaczy przed wyginięciem.
Realizacja zadań ochrony środowiska naturalnego w ramach obszarów miejsko-wiejskich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1200zł X 100 Azyli20 000 zł

Załączniki