projekt nr 12

12. Zakup i montaż zabawek dla dzieci niepełnosprawnych


Lokalizacja

Plac zabaw w Kiełpinie ul. Rolnicza 246

Skrócony opis

Zakup 3-5 zabawek dla dzieci niepełnosprawnych i montaż na placu zabaw w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 246

Opis projektu

Proponuję likwidację górek/klombów na terenie placu zabaw w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 246, które obecnie są trudne w pielęgnacji, stanowią potencjalne zagrożenie dla wspinających się po nich dzieci oraz powinny zostać lepiej zagospodarowane z myślą o dzieciach wymagających szczególnej troski.
W naszym sołectwie nie ma praktycznie miejsca, gdzie dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne mogłyby wspólnie korzystać z infrastruktury ogólnie dostępnej. Myślę, że lepsze wykorzystanie terenu placu zabaw będzie z korzyścią dla wszystkich użytkowników.
Drzewa jakie zostaną odzyskane z likwidowanych górek/klombów można by posadzić przy ogrodzeniu wzdłuż ulicy Rolniczej, tak by ochronić najmłodszych przed słońcem i hałasem.

Uzasadnienie

*Realizacja zadań edukacyjnych
*Realizacja zadań integracyjnych
*Realizacja zadań rehabilitacyjnych
*Walka z wykluczeniem psycho-sensorycznym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup zabawek dla dzieci niepełnosprawnych30 000 zł