projekt nr 17

17. Latarnie dla Wiślanej w okolicy skrzyżowania z ul. Łużycką


Lokalizacja

Dwa punkty świetlne wzdłuż ul. Wiślanej. Pierwsza punkt świetlny(latarnia) na środku odcinka drogi ul. Wiślanej, pomiędzy skrzyżowaniami z ul . Fabryczną, a skrzyżowaniem z ul. Łużycka. Drugi punkt świetlny(latarnia) w okolicy skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Łużycką.

Skrócony opis

Montaż dwóch punktów świetlnych (latarni) wzdłuż ul. Wiślanej

Opis projektu

Montaż dwóch punktów świetlnych (latarni) wzdłuż ul. Wiślanej w okolicy skrzyżowania z ul Łużycką. Punkty świetlne mają oświetlać odcinek drogi około 100mb. Wymagane jest budowa dwóch nowych słupów, na których zamontowane zostaną dwa punkty świetlne. Oświetlenie ma znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów poruszających się po tym odcinku drogi.

Uzasadnienie

Brak pobocza, chodnika, oświetlenia oraz zły stan drogi, może być powodem tragedii. Instalacja oświetlenia może tylko pozytywnie wpłynąć na poprawienie poziomu bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. W sezonie zimowym gdy po godzinie 15 zapada zmierzch. Piesi w tym dzieci wracające ze szkoły narażeni są na bardzo duże niebezpieczeństwo ze strony pojazdów poruszających się po tym odcinku drogi. Sama nawierzchnia drogi na tym odcinku jest w bardzo złym stanie. Kierujący podejmując szybkie i pochopne decyzje omijając dziury, w ciemności może nie zauważyć pieszego, w efekcie może dojść do nieszczęśliwego wypadku, narażając ich życie oraz zdrowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oświetlenie uliczne - 1 punkt świetlny (wysięgnik, oprawa, słup)9 000 zł
2Oświetlenie uliczne - 1 punkt świetlny (wysięgnik, oprawa, słup)9 000 zł
3Wykonanie projektu5 000 zł
Łącznie: 23 000 zł