projekt nr 18

18. Ułożenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy palcu zabaw w Kiełpinie ul. Rolnicza 246


Lokalizacja

parking przy Placu zabaw w Kiełpinie ul. Rolnicza 246

Skrócony opis

Utwardzenie i ułożenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy palcu zabaw

Opis projektu

Parking przy placu zabaw jest jedynym miejscem na pozostawianie samochodu dla mieszkańców korzystających z placu zabaw oraz uczestniczących we mszy świętej w okolicznej misji.
W chwili obecnej powierzchnia parkingu wysypana jest tłuczniem oraz w głównej mierze stanowi ją ubita/rozjeżdżona ziemia.
Mój projekt zakłada utwardzenie podłoża tłuczniem oraz położenie nakładki asfaltowej wraz z malowaniem linii miejsc parkingowych.

Uzasadnienie

*utwardzenie i zagwarantowanie miejsc parkingowych użytkownikom placu zabaw
*modernizacja infrastruktury sołectwa
*umożliwienie swobodnego korzystania z parkingu osobom niepełnosprawnym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1utwardzenie tłuczniem granitowym5 000 zł
2ułozenie nakładki asfaltowej10 000 zł
Łącznie: 15 000 zł