projekt nr 20

20. Budowa drogi innowacyjnej z przemysłowych pasów gumowych


Lokalizacja

Kiełpin ul. Wiśniowa na odcinku od ul. Cienistej do al. F. Chopina

Skrócony opis

równanie podłoża drogi gminnej oraz wyłożenie na odcinku testowym około 300 m przemysłowych pasów gumowych

Opis projektu

Wykonanie równania nawierzchni drogi oraz wyłożenie jej na odcinku testowym ok 300 m przemysłowymi pasami gumowymi.
Pomysł jest projektem innowacyjnym, mogącym po pozytywnym przejściu okresu testów, stanowić przeciwwagę dla ciągłego równania dróg ziemnych, kosztownego zakupu kruszywa oraz ograniczyć pylenie terenu, jakże uciążliwe dla mieszkańców okolicznych posesji.
Proponujemy by ul. Wiśniowa w Kiełpinie na odcinku od ul. Cienistej do al. F. Chopina stała się testowym odcinkiem dla tego typu wdrożeń (ok 300 m).
Po pozytywnym przejściu okresu próbnego i decyzji o położeniu nawierzchni asfaltowej, pasy mogłyby zostać przeniesione na inne drogi/tereny wymagające utwardzenia.

Uzasadnienie

*liczne wnioski mieszkańców w sprawie utwardzenia/równania dróg miejskich
*brak rozwiązań tymczasowych mogących poprawić trudną sytuację mieszkańców walczących z pyleniem drogi
*relatywnie niskie koszty wykonania
*możliwość relokacji i wykorzystania na innym terenie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1równianie terenu z uzupełenieniem nawierzchni5 000 zł
2zakup przemysłowych pasów gumowych30 000 zł
3oznakowanie1 000 zł
Łącznie: 36 000 zł