projekt nr 27

27. Z instruktorem na siłowni plenerowej w Parku Miejskim


Lokalizacja

Park Miejski przy ul. Fabrycznej w Łomiankach

Skrócony opis

Zajęcia organizowane na siłowni plenerowej i strefie workout w Parku Miejskim przy ul. Fabrycznej w Łomiankach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Projekt promuje aktywność fizyczną na powietrzu oraz integrację społeczności lokalnej Łomianek.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację 60 godzin zajęć z instruktorami na siłowni plenerowej i strefie workout w Parku Miejskim przy ul. Fabrycznej w Łomiankach. Zajęcia będą podzielone na grupę dla kobiet i mężczyzn. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu dla każdej grupy od początku marca do końca października 2020 r., czyli w każdym tygodniu odbędą się jedne zajęcia dla kobiet i jedne zajęcia dla mężczyzn (przy założeniu, że zajęcia będą odbywać się w soboty, możliwych jest 31 terminów po wyłączeniu weekendów świątecznych, natomiast przy założeniu, że zajęcia będą odbywać się we wtorki, możliwych jest 35 terminów). Zakładając, że w każdych zajęciach weźmie udział 10 osób i że każdy uczestnik pojawi się na zajęciach 15 razy, planowana liczba osób to 40 (2 grupy x 10 osób x 2 zmiany).
Koszt wynajęcia instruktora ustalono na podstawie cennika miejskiego Łomianek dla instruktorów tańca, plastyki czy muzyki oraz na podstawie rozeznania cenowego udzielonego przez klub fitness Calypso (korespondencja e-mail w załączniku).
Zajęcia będą się składały z rozgrzewki, ćwiczeń na sprzętach i rozciągania. Instruktor będzie indywidualnie podchodził do każdego ćwiczącego uczestnika i korygował ewentualne błędy. Tempo ćwiczeń będzie dostosowywane do możliwości każdego uczestnika. Podczas zajęć przekazywane będą informacje o prozdrowotnych zaletach regularnych treningów i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Projekt jest szczególnie polecany dla osób prowadzący nieaktywny tryb życia i zagrożonych nadwagą i otyłością.
Ogłoszenia o możliwości udziału w projekcie Urząd Miejski w Łomiankach zamieści na swojej stronie internetowej, w Biuletynie Informacyjnym oraz na Facebooku.

Uzasadnienie

W październiku 2018 r. został oddany do użytku Park Miejski przy ul. Fabrycznej w Łomiankach dofinansowany w kwocie 4,9 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, na który składa się m.in. plac zabaw, tor rowerowy, siłownia terenowa i strefa workout. O ile strefa dla dzieci jest wykorzystywana codziennie, część rekreacyjna dla dorosłych jest używana w niewielkim stopniu. Park Miejski w Łomiankach to świetne miejsce do integracji lokalnej społeczności i promocji  aktywności fizycznej na powietrzu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów siłowni i fitness. Zajęcia umożliwią uzyskanie porad i wskazówek dotyczących technik i metod pracy z przyrządami dostępnymi na siłowniach plenerowych i w strefie workout. Zajęcia skierowane są do osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn o różnym poziomie sprawności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób nieaktywnych ruchowo oraz zagrożonych otyłością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajęcie instruktora siłowni i fitness (200 zł/godz. x 60 godz.)12 000 zł
2Ubezpieczenie1 000 zł
3Promocja projektu
Łącznie: 13 000 zł