projekt nr 28

28. Inteligentne, ekologiczne ławki solarne


Lokalizacja

Wzdłuż głównej ulicy Łomianek, ławki do posadowienia w wybranych ruchliwych i reprezentatywnych miejscach

Skrócony opis

Inteligentne, ekologiczne ławki solarne czerpiące energię ze słońca wraz z możliwością ładowania telefonów, dostępu do internetu i opcjonalnie wbudowanymi czujnikami parametrów i jakości powietrza

Opis projektu

Pomysł dotyczy ustawienia w Łomiankach miejskich ławek solarnych, które będą czerpać energię ze słońca, dzięki wbudowanym panelom słonecznym zmniejszy się zapotrzebowanie na energię i tym samym zmniejszy emisję CO2.
Ławki dodatkowo posiadają funkcję ładowania urządzeń mobilnych poprzez port USB lub metodą indukcyjną (kompatybilne telefony) oraz mogą być wyposażone w hotspot internetowy zapewniający możliwość korzystania z internetu użytkownikom ławki.
Możliwe jest, by osoby po połączeniu się z WIFI otrzymywały informator kulturalny/turystyczny dot. Łomianek, mapę Łomianek do ściągnięcia z ekranu powitalnego itp.
Możliwe jest również zintegrowanie z ławkami czujników pomiaru parametrów powietrza (smog, wilgotność, ciśnienie, temperatura, redukcja CO2 ze względu na ładowanie z wykorzystaniem energii słonecznej) by zapewnić mieszkańcom informację na temat stanu i jakości powietrza w miejscu pomiaru. Ławkę można wyposażyć w stojaki rowerowe. Ławki powinny być w wykonaniu wandaloodpornym, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Uzasadnienie

Ławki solarne czerpią energię z wbudowanych paneli słonecznych, tym samym ładowanie urządzeń mobilnych odbywa się poprzez wykorzystanie energii światła słonecznego. Ma to wymiar ekologiczny, środowiskowy i edukacyjny, łatwo skalkulować poziom zredukowanej emisji CO2 do atmosfery dla każdej z takich ławek. Wbudowany hotspot umożliwia dostęp do internetu w bezpośrednim sąsiedztwie ławki, na stronie startowej można alokować interesujące dla użytkowników informacje gminne/kulturalne/edukacyjne/środowiskowe itp.
Wyposażenie ławek w czujniki parametrów i jakości powietrza z jednej strony ma wymiar informacyjny z drugiej edukacyjny dla mieszkańców.
Ponadto ławki są elementem nowoczesnej architektury smart city, tym samym łączą możliwość komfortowego wypoczynku np. w przerwie od aktywności sportowej, wycieczki rowerowej itp z postrzeganiem miasta Łomianki jako otwarte na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
11 sztuk Ławka Solarna zawierająca: stojaki na rowery, 2 x port USB, 2x ładowarka indukcyjna, hot spot, czujnik smogu, serwis gwarancyjny17 500 zł

Załączniki