projekt nr 33

33. Warsztaty artystyczne dla mieszkańców Łomianek


Lokalizacja

Centrum Kultury w Łomiankach

Skrócony opis

Przygotowanie serii 4 warsztatów pozwalających na przybliżenie mieszkańcom Łomianek najciekawszych form rozwoju swojego talentu/zainteresowań

Opis projektu

Przygotowanie 4-8 modułów obejmujących 2 godzinne zajęcia z:

*tańca
*podstaw rysunku
*podstaw malarstwa
*podstaw pisania krótkich artykułów/felietonów
*cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku
*sztuki makijażu  
*garncarstwa
*botaniki

Przeznaczenie dla całych rodzin bez względu na wiek.

Uzasadnienie

*integracja mieszkańców gminy
*wspieranie miejscowych twórców
*rozwój talentów i zainteresowań mieszkańców
*poznanie ciekawych sposobów na spędzanie wolnego czasu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
18 modułów tematycznych 10 000 zł