projekt nr 37

37. Letnia akademia tańców latynoamerykańskich


Lokalizacja

Kiełpin ul. Rolnicza 246

Skrócony opis

Nauka tańców latynoamerykańskich dla mieszkańców sołectwa Kiełpin

Opis projektu

12 cyklicznych spotkań tanecznych z instruktorami tańca dla mieszkańców sołectwa Kiełpin.

Miejsce przeprowadzenia zajęć: plac zabaw w Kiełpinie ul. Rolnicza 246

Zajęcia prowadzone w czerwcu, lipcu, sierpniu.

Uzasadnienie

*nauka nowych form spędzania wolnego czasu
*integracja mieszkańców sołectwa
*aktywizacja mieszkańców sołectwa w różnym wieku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1organizacja 12 imprez tematycznych6 000 zł