projekt nr 39

39. Budki lęgowe dla ptaków


Lokalizacja

Założeniem projektu jest powieszenie budek w najbardziej ruchliwym miejscu Łomianek. Okolice ul. Warszawskiej, okoliczne budynki (Urząd Miejski, biblioteka, szkoły).

Skrócony opis

Powieszenie budek lęgowych dla różnych grup ptaków w celu zwiększenia bioróżnorodności, walki z owadami i podpatrywania skrytego życia ptaków.

Opis projektu

Powieszenie łączenie 40 budek lęgowych z 4 typów: A, B, D (5 na budynek i 5 na drzewo) i dla jerzyków, co daje możliwość gniazdowania ok. 10 gatunków ptaków owadożernych. Praca związana będzie z jednorazowym umiejscowieniem budek w ustalonych miejscach.
Jest to projekt spełniający rolę  głownie środowiskową ponieważ ptaki w okresie lęgowym żywią się owadami co zmniejsza potrzebę stosowania środków ochrony roślin oraz oprysków, ale również rolę edukacyjną ze względu na możliwość podpatrywania ptasiego życia przez mieszkańców. Jedna zamieszkana budka daje możliwość wychowania ok. 5 młodych ptaków, co w przeliczeniu na całkowitą ilość budek może dać ok. 200 nowych osobników.

Uzasadnienie

Celem jest zwiększenie bioróżnorodności i wprowadzenie ptaków na tereny, gdzie nowoczesne budownictwo i wiek drzew uniemożliwia znajdowanie odpowiednich miejsc lęgowych. Projekt zapewni pomoc w walce  np. z komarami, które są licznie zjadane przez jerzyki. Jeden jerzyk w ciągu dnia zjada od kilku do kilkunastu tysięcy owadów! Dodatkowo większość z tych ptaków udziela koncertów wokalnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budka typu A450 zł
2Budka typu B500 zł
3Budka typu D na drzewo300 zł
4Budka typu D na budynek350 zł
5Budka typu "jerzyk"600 zł
Łącznie: 2 200 zł

Załączniki