projekt nr 44

44. Bezpłatny FITNESS i ZUMBA w Łomiankach


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej znajdująca się przy ul. Warszawskiej 73 w Łomiankach.

Skrócony opis

Bezpłatne, otwarte zajęcia dla mieszkańców Łomianek. Zajęcia sportowe i taneczne, które mają podnieść sprawność fizyczną oraz kondycję uczestników biorących udział w zajęciach, a także zachęcić do wyjścia z domu i zainteresowania się czymś nowym.

Opis projektu

Bezpłatne, otwarte zajęcia dla wszystkich mieszkańców Łomianek. Z zajęć będą mogli korzystać wszyscy, którzy lubią się ruszać albo chcą nauczyć się czegoś nowego Typ zajęć to fitness i zumba. Mają odbywać się w SP nr 1 przy ul.Warszawskiej 73. Zajęcia będą odbywały się przez cały rok 3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych albo wieczornych (oprócz dni kiedy nie ma zajęć szkolnych tj. dni świąteczne i wakacje), w miarę dostępności sali gimnastycznej i boiska szkolnego. Każde z nich będą trwały pełną godzinę zegarową.

Uzasadnienie

Propagowanie ruchu, sportu, poprawa kondycji, a co za tym idzie zdrowia. Dodatkowo - wyjście z domu. Poza tym ważny czynnik społeczny jakim jest integracja i zawieranie nowych znajomości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja 100 zajęć16 800 zł
2Promocja wydarzenia ( grafika plakatu, wydruk plakatów)800 zł
3Wynajęcie sali gimnastyczne w SP nr 16 000 zł
Łącznie: 23 600 zł