projekt nr 52

52. Ogród społeczny


Lokalizacja

Teren przy placu zabaw na ul. Rolniczej

Skrócony opis

Załóżmy razem ogród społeczny na terenie gminy Łomianki, który będzie połączeniem ogrodnictwa z integracją społeczną oraz edukacją przyrodniczą i ekologiczną

Opis projektu

-Założenie ogrodu przy udziale mieszkańców
-Zorganizowanie warsztatów z ogrodnictwa i dbania o zieleń
-Spotkania ze specjalistami, którzy opowiedzą jak zakładać i dbać o przydomowe ogródki
-Spotkania integracyjne mieszkańców i wspólna praca w ogrodzie

W gminie Łomianki bardzo dużo domów ma możliwość założenia ogrodu. To miejsce ma być polem do eksperymentów i wymiany doświadczeń aby później móc je przełożyć na własne podwórko. Przy okazji ten projekt pomoże zintegrować mieszkańców i da szansę lepiej się im poznać.

Uzasadnienie

Dzięki wspólnym spotkaniom mieszkańcy będą mogli poznać siebię nawzajem, zintegrować się, a najmłodsi wykształcą u siebie wrażliwość dla przyrody i umiejętności pracy w grupie.
Celem stworzenia ogrodu społecznego jest wymiana doświadczeń między mieszkańcami, spotkania ze specjalistami, wspólna budowa ogrodu kwiatowo-warzywnego w Kiełpinie lub na terenie gminy Łomianki. Dzięki temu każdy kto weźmie udział w warsztatach, spotkaniach będzie miał doświadczenie potrzebne do założenia własnego ogrodu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Spotkania z ekspertami2 000 zł
2Zakup potrzebnych materiałów do założenia ogrodu 7 000 zł
3Spotkania mieszkańców1 000 zł
Łącznie: 10 000 zł