projekt nr 56

56. Stoły do ping-ponga


Lokalizacja

Plac zabaw , ul. Akacjowa 20A
Park linowy, ul. Łyżwiarska

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż dwóch betonowych (albo innych), plenerowych stołów do gry w tenisa stołowego i ustawienie ich na terenie placu zabaw i parku linowego. Stoły do ping-ponga są znakomitym urządzeniem rekreacyjnym, służą do uprawiania ciekawego sportu, są odpowiednie dla każdej grupy wiekowej,

Opis projektu

Należy zakupić i ustawić po jednym stole do ping-ponga (tenisa stołowego) na terenie ogródka jordanowskiego i parku linowego z niewielkim zaaranżowaniem przestrzeni wokół  (wyrównanie, uprzątnięcie podłoża, zasianie trawy...). Stoły zewnętrzne najczęściej były wykonywane z betonu, kamienia itp,.

Uzasadnienie

Ustawienie stołów do ping-ponga  podniesie liczbę urządzeń rekreacyjnych zarówno na placu zabaw jak i  w parku linowym, co zwiększy atrakcyjność tych miejsc dla ogółu mieszkańców. Co ważne tenis stołowy nie wymaga praktycznie żadnych szczególnych przygotowań - wystarczy kawałek miejsca o wyrównanym podłożu, a jest lubiany i uprawiany zarówno przez dzieci, młodzież jak i dorosłych. Mogą korzystać z tej atrakcji całe rodziny. Ustawienie nowego sprzętu w dwóch najważniejszych miejscach rekreacyjnych Dąbrowy jest celowe dla promocji uprawiania ruchu na świeżym powietrzu, oraz rodzinnego, aktywnego odpoczynku.
Lokalizacja stołu do ping-ponga na terenie ogrodu jordanowskiego powinna być uwzględniona w planowanym zakresie prac remontowych tego terenu - jest tam dużo wolnej przestrzeni (np. na tylach obecnych "stolików" rekreacyjnych), nie wymaga to wycinki drzew. Na terenie parku linowego miejsce należy wygospodarować poprzez wycinkę krzaków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1stół betonowy do ping ponga 14 000 zł
2stół betonowy do ping ponga 24 000 zł
3zakup paletek, piłeczek500 zł
4wyrównanie terenu, montaż, posianie trawy1 000 zł
5ewentualna wycinka krzaków lub drzewek3 000 zł
Łącznie: 12 500 zł

Załączniki