projekt nr 75

75. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim


Lokalizacja

Umundurowanie będzie wykorzystywane podczas wszystkich działań na terenie gminy Łomianki.

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie zakupione pełne umundurowanie dla 3 druhów składające się z ubrania bojowego, hełmu, rękawic do działań przy pożarach, rękawic technicznych, kominiarki oraz butów. Jest to niezbędny wyposażenie do prowadzenia działań i ratowania życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach zagrożeń.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zakupione pełne umundurowanie dla 3 druhów składające się z:
- ubrania bojowego nowej generacji w kolorze piaskowym
- hełmu w widocznym, jaskrawożółtym kolorze (oprócz odpowiedniej ochrony, poprawni on również bezpieczeństwo podczas działań na drogach)
- rękawic do działań przy pożarach
- rękawic technicznych do działań podczas wszelkich innych zdarzeń
- kominiarki trudnopalnej
oraz butów.
Są to niezbędne elementy do sprostania dzisiejszym zagrożeniom takich jak pożary, wypadki komunikacyjne, wichury czy podtopienia. Pozwolą na bezpieczne prowadzenie działań i ratowanie życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach zagrożeń.

Uzasadnienie

Obecnie posiadane umundurowanie posiada liczne cechy zużycia, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia druhów biorących udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Ubranie nie spełniają najnowszych norm, przez co mogą być niebezpieczne dla osób je użytkujących. Ponadto są mało komfortowe przy i tak już ekstremalnych warunkach otoczenia, podczas których działamy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubranie bojowe 12 000 zł
2Rękawice do działań przy pożarach750 zł
3Rękawice techniczne450 zł
4Kominiarki360 zł
5Buty strażackie1 500 zł
6Hełm strażacki3 600 zł
Łącznie: 18 660 zł