projekt nr 77

77. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim


Lokalizacja

Umundurowanie będzie wykorzystywane podczas wszystkich działań na terenie gminy Łomianki.

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie zakupione pełne umundurowanie dla 2 druhów składające się z ubrania bojowego, hełmu, rękawic do działań przy pożarach, rękawic technicznych, kominiarki oraz butów. Jest to niezbędny wyposażenie do prowadzenia działań i ratowania życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach zagrożeń.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zakupione pełne umundurowanie dla 2 druhów składające się z:
- ubrania bojowego nowej generacji w kolorze piaskowym
- hełmu w widocznym, jaskrawożółtym kolorze (oprócz odpowiedniej ochrony, poprawni on również bezpieczeństwo podczas działań na drogach)
- rękawic do działań przy pożarach
- rękawic technicznych do działań podczas wszelkich innych zdarzeń
- kominiarki trudnopalnej
oraz butów.
Są to niezbędne elementy do sprostania dzisiejszym zagrożeniom takich jak pożary, wypadki komunikacyjne, wichury czy podtopienia. Pozwolą na bezpieczne prowadzenie działań i ratowanie życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach zagrożeń.

Uzasadnienie

Obecnie posiadane umundurowanie posiada liczne cechy zużycia, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia druhów biorących udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Ubranie nie spełniają najnowszych norm, przez co mogą być niebezpieczne dla osób je użytkujących. Ponadto są mało komfortowe przy i tak już ekstremalnych warunkach otoczenia, podczas których działamy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubranie bojowe 8 000 zł
2Rękawice do działań przy pożarach500 zł
3Rękawice techniczne300 zł
4Kominiarki240 zł
5Buty strażackie1 000 zł
6Hełm strażacki2 400 zł
Łącznie: 12 440 zł