projekt nr 79

79. „Ruch to zdrowie - Strefa sportu na świeżym powietrzu - Łomianki osiedle Równoległa”


Lokalizacja

Teren gminny . Na wjeździe na Osiedle Równoległa po lewej stronie przy gminnym boisku . Obszar niezagospodarowany do tej pory. Powierzchnia około 100 metrów kwadratowych.

Skrócony opis

Siłownia zewnętrzna aktywizująca mieszkańców Łomianek. Idealna lokalizacja obok placu zabaw dla dzieci i boiska gminnego na ulicy Równoległej

Opis projektu

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców począwszy od dzieci i młodzieży na seniorach skończywszy. Projekt nie ogranicza równego dostępu do przedmiotowej infrastruktury.
Projekt zostanie zrealizowany na terenie osiedla Równoległa w Łomiankach, na terenie obecnie niezagospodarowanym.
Łączna powierzchnia terenu objętego projektem wynosi: około 100 metrów kwadratowych.
W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:
- utwardzenie terenu
- dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń

Uzasadnienie

Celem głównym projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia połączonego z aktywnym wypoczynkiem. Infrastruktura objęta projektem będzie bezpłatna i ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Łomianek.
Wykonana w ramach projektu siłownia ‘pod chmurka’ będzie spełniała funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i przede wszystkim zdrowotne, które są niezbędne człowiekowi.
Obecnie teren na którym planuje się realizacje projektu jest terenem niezagospodarowanym.
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy osiedla będą mieli możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ćwiczenia na dworze są znacznie bardziej korzystne dla organizmu każdego człowieka w porównaniu z treningiem na tradycyjnej siłowni zlokalizowanej w pomieszczeniu. Ponadto siłownia ‘pod chmurką’ będzie dostępna dla wszystkich – bezpłatne korzystanie z urządzeń do ćwiczeń.
Planowana siłownia znajdować się będzie w pobliżu placu zabawa dla dzieci co pozwoli osobom dorosłym połączyć ćwiczenia z jednoczesną opieką nad dzieckiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia : wioślarz, orbitrek, biegacz, jeździec8 000 zł
2przygotowanie terenu2 000 zł
3Montaż we własnym zakresie Zarządu Osiedla
Łącznie: 10 000 zł