projekt nr 80

80. kolorowe łąki kwietne


Lokalizacja

Tego rodzaju działania mogą być prowadzone w wielu osiedlach Łomianek, jednak niniejsza propozycja dotyczy Osiedla Powstańców, gdzie wspomniane pasy zieleni powstały m.in. na ul. Armii Krajowej. Ulica ta została zmodernizowana w 2018 r. i wtedy też zakładano omawiane skwerki. W miejsce trawy wyrastały tam jednak wyłącznie chwasty, osiągając nawet 1-1,5 wysokości. Skwery te w ubiegłym roku nie były wykaszane, co przyczyniło się też do dalszego rozrostu chwastów. W bieżącym roku, kiedy własnymi siłami jeden z tych skwerów został odchwaszczony i został tam dokonany wysiew łąki, o której tu mowa, rabata została znienacka skoszona, co uniemożliwiło wzrost niektórym roślinom. Dlatego alternatywą, a co więcej rozwiązaniem bezkosztowym z punktu widzenia Gminy, dla omawianej tu propozycji, jest umożliwianie samodzielnego zakładania łąk kwietnych mieszkańcom na terenach formalnie należących do Gminy (nadal chodzi tu o pasy zieleni przy ogrodzeniach posesji). Brak potrzeby koszenia takiego terenu mieszkaniec mógłby zgłaszać do Gminy i życzenie to byłoby respektowane.

Skrócony opis

Czy nasze osiedlowe uliczki mogą wypięknieć? Zastąpmy "trawniki" powstałe w trakcie modernizacji ulic kolorowymi dywanami kwiatów! Łąka kwietna zachwyca kolorem, zapachem, przyciąga pszczoły i inne owady, nie wymaga szczególnej pielęgnacji, a jej założenie nie jest kosztowne. Dodajmy trochę koloru naszym betonowym uliczkom!

Opis projektu

W trakcie modernizowania dziesiątek ulic osiedlowych w Łomiankach, o ile szerokość drogi na to pozwalała, przy granicy z naszymi działkami powstawały pasy zieleni, które często zarastają chwastami albo – jak w tym roku – przypominają pustynne ugory. Niedużym nakładem sił i środków można przywrócić tym miejscom ich podstawowy cel – urozmaicenia szarości betonowej kostki kolorami i różnorodnością kwiatów i ziół. Czyż nie przyjemniej byłoby spacerować po naszych uliczkach słuchając bzyczenia owadów, ciesząc oko kolorami chabrów i maków, wdychając zapach maciejki? Założenie kwietnych skwerków w istniejących pasach „zieleni” wymagałoby jedynie przekopania tych terenów oraz siewu, najlepiej gotowych mieszanek łąk kwietnych. Nie wydaje się więc, aby były to działania nadto kosztowne i pracochłonne. W dodatku, pielęgnacja takich skwerków nie jest uciążliwa, gdyż nie wymagają one koszenia (co najwyżej raz do roku po przekwitnięciu kwiatów), a także są odporniejsze na suszę niż tradycyjny trawnik. Nie bez znaczenia jest także, że zapewniają one owadom, zwłaszcza pszczołom, których populacja maleje, wspaniałe siedlisko.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zamiana nieestetycznych i niespełniających swoich zadań pasów zieleni  zmodernizowanych ulic w pełne kolorów, naturalistyczne łąki kwietne. Pomoże to podnieść estetykę całej ulicy, a także wprowadzić zieleń w miejscach, w których ze względu na brak systematycznych a koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych (podlewanie, koszenie) nie udaje się utrzymanie w należytym stanie tzw. pasa zieleni/skweru/trawnika. Projekt ten należy zrealizować, aby przywrócić równowagę między betonową kostka zmodernizowanych ulic i projektowaną na tych ulicą zielenią, której utrzymanie obecnie nie jest możliwe (suche lata, brak systematycznej pielęgnacji „rabat”).
Projekt ma też charakter ekologiczny - łaki kwietne to ważny w miejskich obszarach ekosystem, wzbogacenie naszych osiedli o zieleń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kalkulacja dla 1 ulicy osiedla:założenie trawnika,kwietnika - 11-15 zł m2, Wielkość 1 rabaty - około 10-15 m2, liczba rabat na ulicy 10-15