projekt nr 83

83. Ekologiczny kącik edukacyjny


Lokalizacja

Publiczne szkoły podstawowe na terenie gminy Łomianki:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej Łomianki Centralne
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach (Dąbrowa Leśna)
Szkoła Podstawowa nr 3  z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach Łomianki Górne
Szkoła Podstawowa im. A. Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
Szkoła Podstawowa im. J.R. Kobendzów w Sadowej

Skrócony opis

Przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród najmłodszych, celującej w wykształcenie dobrych nawyków. Specjalnie wyznaczone pojemniki na poszczególne odpady, pomogą od małego przyzwyczaić do segregacji, a materiały informują o powodach, dla których jest ona konieczna i o zaletach recyklingu. Pozwala dzieciom zapoznać się z bieżąca sytuacją środowiska i nauczyć je dobrej postawy.

Opis projektu

W obecnych czasach nasza planeta zmaga się z ogromnymi problemami wynikającymi z wyniszczającej działalności człowieka. Konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków, ale sytuacji nie uda się zmienić bez pracy u podstaw i ukierunkowanej edukacji. Najmłodsze pokolenie, jednocześnie najbardziej zagrożone zmianami, ma szanse odmienić losy Ziemi. Odpowiednio wcześnie poznawszy zasady ekologicznego stylu życia, dzieci wyrosną na świadomych obywateli, a zachowania takie jak segregacja śmieci, ograniczanie zużycia plastiku czy oszczędzanie energii i wody będą dla nich zupełnie naturalne. Dodatkowo, najmłodsi mogą zostać ambasadorami nowego stylu życia, dzieląc się zdobytą wiedzą ze swoimi rodzicami i starszym rodzeństwem, szerząc świadomość i przekazując dobre nawyki. Wchodząc w dorosłe życie, odbiorcy projektu będą już przyzwyczajeni do nowych zachowań, na co dzień machinalnie segregując śmieci, zakręcając kran czy wyłączając światło wychodząc z pokoju, w ogólności dając dobry przykład. Te małe kroki, często uciążliwe dla nieprzywykłych do tego dorosłych, są nam bardzo potrzebne. Wykształcenie odruchów u najmłodszych przełoży się także na zmianę postępowania starszych, instruowanych przez swoje pociechy.
Najlepszą metodą nauki jest jak wiadomo zabawa i dyskusja z rówieśnikami. Kąciki edukacyjne w łomiankowskich szkołach zapewniałyby jedno i drugie, poprzez aktywizowanie dzieci w czasie przerw, zachęcanie do proaktywnego działania i zaszczepianie w nich dobrych nawyków.

Konkrety:
W projekcie wezmą udział publiczne szkoły podstawowe z gminy Łomianki (6 placówek), w których na korytarzach zostaną utworzone kąciki edukacyjne, z plakatami przedstawiającymi zasady ekologicznego postępowania, koszami do segregacji śmieci, oraz specjalnymi pojemnikami na zużyte żarówki, baterie, makulaturę i zakrętki od butelek plastikowych. Projekt zakłada długoterminową akcję edukacyjną dla dzieci ze szkół podstawowych, w połączeniu z nauką o gospodarowaniu odpadami oraz oszczędzaniu wody i energii.
Do realizacji projektu konieczne będzie nawiązanie/rozwinięcie współpracy z firmą odbierającą posegregowane odpady, jak również zakup specjalnych pojemników, o których mowa powyżej i stworzenie adekwatnych plakatów.

Koszt całości projektu będzie dzielony pomiędzy wskazane niżej (w części lokalizacja) osiedla/sołectwa, w których znajdują się szkoły podstawowe. W 5 dużych szkołach należy utworzyć co najmniej po dwa kąciki ekologiczne

Uzasadnienie

Najmłodsze pokolenie, jednocześnie najbardziej narażone na konsekwencje degradacji środowiska, ma ogromny wpływ na przyszłość naszej planety, tak bezpośrednio, jak i poprzez rozmowę ze swoimi rodzicami i rówieśnikami. Stąd projekt, którego odbiorcami są dzieci, pozwoli na osiągnięcie wymiernie lepszych rezultatów. Umożliwi też zapewnienie dzieciom koniecznej edukacji w zakresie recyklingu, wspomoże w tym nauczycieli i ugruntuje wiedzę zdobytą podczas odbywających się w szkołach dedykowanych warsztatów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów2 100 zł
2Kosze do segregacji + pojeminiki na odpady specjalne (żarówki, elektroodpady, baterie) - 11 zestawów13 200 zł
3Wywóz śmieci innych niż te odbierane przez firmę gospodarującą odpadami (tj. żarówki, baterie, zakrętki)(rocznie)3 000 zł
Łącznie: 18 300 zł