projekt nr 92

92. Zumba z Zagłobą


Lokalizacja

Osiedle Trylogia-proponujemy teren ZWiK ze względu na ogrodzenie terenu i brak zagrożenia w ruchu. Ze względu na cykliczność zajęć nie chcemy zamykać żadnej z ulic.

Skrócony opis

Projekt Zumba z Zagłobą powstał z myślą o zdrowiu mieszkańców Osiedla Trylogia. Poprzez zajęcia plenerowe chcemy zadbać o ich kondycję, integrację i uśmiech. Wszak zumba kojarzy się z radością.Nie wymaga żelaznej kondycji. Jedynym warunkiem udziału w zajęciach, to dobry humor...

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć zumby w plenerze w okresie maj-wrzesień. Proponowane miejsce odbywania się zajęć: teren ZWiK. Przewidujemy w każdym tygodniu po dwa godzinne zajęcia.
Spodziewane efekty: integracja mieszkańców, więź międzypokoleniowa, poprawa kondycji mieszkańców, promocja zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego, aktywizacja mieszkańców.

Uzasadnienie

Realizacja projektu wpłynie na integrację mieszkańców, gdyż zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla. Dodatkowo są one przeznaczone dla każdego-niezależnie od wieku, Zakładamy więc, że zaktywizowani będą zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy. Wpłynie on jednak przede wszystkim na zdrowie psychiczne i fizyczne uczestników wywołując uśmiech, wyzwalając endorfiny i poprawiając kondycję.
Chcemy aby osiedle mogło wreszcie ożywić się wydarzeniami, które na nim się odbędą. Projekt pozwoli nam także rozwiązać problem małej aktywności mieszkańców odnośnie uczestnictwa w życiu osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynajęcie trenera 6 000 zł
2woda dla uczestników2 000 zł
Łącznie: 8 000 zł