projekt nr 98

98. Znaki drogowe - bezpieczne łomianki


Lokalizacja

Łomianki

Skrócony opis

Dotyczy modyfikacji znaków ograniczających prędkość pojazdów na całym terenie Dąbrowy Leśnej (Łomianek).  
Zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.

Opis projektu

Proszę o rozważenie możliwości modyfikacji znaków ograniczających prędkość pojazdów (30 maksymalnie 40 km) na całym terenie Dąbrowy Leśnej (Łomianek).  Pod znakiem czy na  znaku powinien być napis – obowiązuje na całym terenie itp. (+ znaki odwołujące) .  Jest ograniczona liczba ulic wjazdowych, tym samym ograniczona liczba znaków. W przypadku Dąbrowy leśnej ul. Partyzantów, Akacjowa, Dolna, Wiślana (należąca do łomianek ale powiatowa – kierowcy poruszają się po niej  z prędkością światła nie uwzględniając terenu zabudowanego, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych, skrzyżowań – zwłaszcza Dolna). Modyfikacja taka jest istotna ponieważ ograniczenie prędkości do 40 km – znak ul. Dolna (od Wiślanej) odwołuje znajdująca się parę metrów dalej ul. Grzybowa itp. Znak ograniczenia prędkości do 40 km - skrzyżowanie ul. Wiślana-Długa  umieszczono za skrętem (pod kątem prostym) z Wiślanej w ulicę Długą.  Takich absurdów jest o wiele więcej. Proponowane rozwiązanie ogranicza także liczbę znaków nakazu.

Przytoczona w projekcie kwota zapewne  nie wystarczy na wykonanie i zatwierdzenie projektu. Nie jestem w stanie  oszacować potrzebnej na realizację celu kwoty. Ktoś może to zrobić w ramach prac kompetentnego urzędu.
Moim celem jest zwrócenie uwagi, że  coś takiego można zrobić stosunkowo małym nakładem sił i środków.
Choć biorąc pod uwagę wielkość znaków informujących o braku przejazdu ("ulica ślepa") postawionych ostatnio na Kamiennej, Sosnowej itp. -  Dąbrowa mam duże wątpliwości.

Uzasadnienie

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Łomianek

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Modyfikacja znaków10 000 zł