projekt nr 106

106. Rondo w kwiatach - łąka kwietna na rondzie przy ul. Brukowej


Lokalizacja

Obszarem realizacji projektu jest wysepka stanowiąca rondo komunikacyjne na ulicy Brukowej.

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie i pieęgnacja wieloletniej łąki kwietnej o powierzchni ok. 400 m2. na całym obszarze wysepki stanwiącej rondo przy ul. Brukowej, które do tej pory było i jest piaszczystym, suchym klepiskiem. Łąka kwietna wysiana na tym obszarze nie tylko poprawi estetykę okolicy, ale  stanie się także domem dla setek owadów i roślin.

Opis projektu

Projekt dotyczy wykonania wieloletniej łąki kwietnej na obszarze ok. 400 metrów kwadratowych.
W ramach prac należy wykonać prace, zgodnie z techniką ogrodniczą, m.in.:
- zrywanie i wywóz darni,
- spulchnienie terenu, oczyszczenie z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie,
- wysiew nasion (jednorocznych i wieloletnich dostosowanych do typu gleby i panujacych na stanowisku warunków) z materiałem wypełniającym.
- wałowanie terenu (jeśli konieczne)
- pielęgnacja: koszenie - ok. 2 razy do roku (zgodnie z decyzjami ogrodnika/botanika), podlewanie - aby zapewnić wysoką wilgotność gleby w pierwszych miesiącach po wysiewie nasion, szczególnie w okresach suszy
- wykonanie i posadowienie tabliczki informacyjnej stojącej, wraz z opracowaniem tekstu przygotowanym przez botanika/ogrodnika.

Koszenie łąki w roku wysiewu i w kolejnych latach  powinno odbywać się w zależności od potrzeb, w terminach uzgodnionych z gminą, po konsultacjach z botanikiem/ogrodnikiem. Po wyrośnięciu łąki należy uzupełniać miejsca zniszczone i puste. Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej, przy miejscu do którego dochodzą piesi, może zostać posadowiona tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia.  Tabliczka powinna być niska, estetyczna i nie zaśmiecająca przestrzeni publicznej.

EFEKTEM projektu będzie ładniejsza okolica. Powstanie miejsce z ferią barw co wyróżni je z otoczenia, na których dominuje sucha trawa, "klepisko:. Łąka kwietna przyzciągnie owady (głównie motyle i pszczoły), poprawi jakośc tego ooczenia zdominowanego przez samochody i ogromny parking.

Uzasadnienie

Miejskie łąki kwietne wykonać można na każdej nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie nadaje się także na suche i nieurodzajne gleby oraz tereny  gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. Takim terenem jest obszar wysepki przy ul. Brukowej, która stanowi rondo komunikacyjne. Codziennie przejeżdżają nim mieszkańcy Łomianek i innych miejscowości w drodze do i z pracy, szkoły, Galerii Auchan itp.  Do tej pory na obszarze tym brakuje jakiejkolwiek roślinności. Jest to wysepka sucha i piaszczysta. Zasianie na niej wieloletnej łąki kwietnej, która nie wymaga tak intensywnej pielęgnacji i koszenia jak standardowe trawniki a jednocześnie stanowi obszar bioróżnorodności, umożliwi rozwój owadów takich jak motyle i pszczoły, jest rozwiązaniem przyjaznym dla przyrody, a co za tym idzie - dla człowieka.  Poprawi też estetykę miejsca, które jest wjazdem do osiedla Dąbrowa Leśna i  wizytówką Łomianek dla osób przejeżdżających.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie podłoża (m.in. zdjęcie darni z wywozem, przekopanie terenu, uzupełnienie i rozplantowanie ziemi), wałowanie2 500 zł
2Zakup nasion i wysianie3 000 zł
3Podlewanie i opieka 1 500 zł
4Tabliczka informacyjna wraz z opracowaniem tekstu dot. wysianych roślin1 000 zł
Łącznie: 8 000 zł

Załączniki