projekt nr 109

109. Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych oraz odmalowanie dwóch istniejących wiat przystankowych


Lokalizacja

Dziekanów Nowy ul. Rolnicza

Skrócony opis

Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych na przystankach autobusowych linii 750 Dziekanów Nowy Wschód 02 oraz Dziekanów Nowy Zachód 02 przy. ul. Rolniczej oraz odmalowanie dwóch istniejących wiat przystankowych w Dziekanowie Nowym (Wschód 01, Zachód 01) także przy ul. Rolniczej.

Opis projektu

Linia autobusowa nr 750 stworzyła alternatywną możliwość dojazdu do Warszawy i jest często wykorzystywana przez mieszkańców gminy Łomianki. Potencjalny rozwój budownictwa mieszkaniowego w okolicach ul. Rolniczej może zwiększyć znaczenie linii autobusowej nr 750 jako środka komunikacji dla mieszkańców okolicznych miejscowości. W zawiązku z tym dodatkowego znaczenia nabiera infrastruktura przystankowa. Wyposażenie w wiaty dwóch przystanków autobusowych w Dziekanowie Nowym przy ul. Rolniczej oraz odmalowanie dwóch istniejących wydaje się być projektem możliwym do zrealizowania w ramach planowanego dla Dziekanowa Nowego budżetu partycypacyjnego na rok 2020.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest poprawienie komfortu mieszkańców Dziekanowa Nowego korzystających z komunikacji autobusem linii nr 750 przez wyposażenie w wiaty przystankowe chroniące przed wiatrem i opadami atmosferycznymi oczekujących na autobus. Dodatkowo proponuję odmalowanie dwóch istniejących w Dziekanowie Nowym wiat przystankowych. Należy podkreślić, że wiaty przystankowe poza swoją właściwą funkcjonalności stanowią element "małej architektury" przez co mogą wzbogacać otoczenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dwie wiaty przystankowe ze ścianami14 000 zł
2instalacja nowych wiat, drobne naprawy i odmalowanie istniejących wiat oraz inne prace np. wykonanie dokumentacji13 000 zł
Łącznie: 27 000 zł