projekt nr 115

115. Odwodnienie ulicy Poziomkowej przy Kapliczce


Lokalizacja

Dziekanów Nowy

Skrócony opis

Wykonanie projektu i wykonanie odwodnienia ulicy

Opis projektu

wykonanie projektu, wykonanie odwonienia ulicy Poziomkowej

Uzasadnienie

po opadach deszczu są  duże kałuże  na co uskarżają się mieszkańcy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt dokumentacji wraz z uzgodnieniami 3 000 zł
2koszt studni betonowej 2 500 zł
3przewody drenażowe 1 500 zł
4 studnia wpustowa z wpustem ulicznym wraz z odcinkiem przewodu Dn 160 mm 1 500 zł
5pozostałe koszty1 500 zł
Łącznie: 10 000 zł