projekt nr 120

120. Dom Spotkań Sąsiedzkich


Lokalizacja

Ulica Batalionów Chłopskich, prawdopodobnie 18a.

Skrócony opis

Celem stworzenia Domu Spotkań sąsiedzkich ma być umocnienie więzi międzysąsiedzkich oraz integracja międzypokoleniowa, a także integracja mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi. Mogłyby być w jego pomieszczeniu organizowane cykliczne wystawy prac mieszkańców, takie jak obrazy, rękodzieła, itp., jak również warsztaty szkoleniowe organizacji pozarządowych.  W przyszłości być może powstałoby w DSS C

Opis projektu

Działka przy ulicy Batalionów Chłopskich, położona na terenie Osiedla Powstańców, należąca do Gminy, obecnie zarośnięta i niezagospodarowana, leżąca w centrum osiedla. Nie spełniająca warunków do zrealizowania na niej inwestycji celu publicznego, jak np. przedszkole, czy żłobek, ze względu na lokalizację i kształt. Działkę należy oczyścić, uzbroić w media (elektryczność, woda, kanalizacja), następnie wykonać betonową wylewkę, na której zostanie postawiony przeszklony pawilon, niezwiązany na trwałe z gruntem. Do drzwi wejściowych zostanie doprowadzony chodnik w postaci płyt nałożonych na grunt. Efektem będzie stworzenie spokojnego miejsca na nieuciążliwą działalność społeczną.

Uzasadnienie

Potrzeba realizacji zadania wynika z faktu, iż dostępne dotychczas sale w ICDS lub Centrum Kultury zarezerwowane są na zajęcia cykliczne, w związku z tym pojawiły się trudności w uzyskaniu dostępu do sal na zebrania mieszkańców. Celem stworzenia Domu Spotkań sąsiedzkich ma być umocnienie więzi międzysąsiedzkich oraz integracja międzypokoleniowa, a także integracja mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi. Mogłyby być w jego pomieszczeniu organizowane cykliczne wystawy prac mieszkańców, takie jak obrazy, rękodzieła, itp., jak również warsztaty szkoleniowe organizacji pozarządowych.  W przyszłości być może powstałoby w DSS Centrum Wolontariatu. W związku z dużym napływem ludności w ostatnich latach pojawiła się potrzeba zwiększonej aktywności w celu zintegrowania miejscowej społeczności, aby umocnić więzi lokalne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu pod budowę Domu Spotkań Sąsiedzkich10 000 zł