projekt nr 122

122. Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - usprawnienie systemu alarmowania, wspomagania decyzji i geolokalizacji pojazdów OSP w Łomiankach.


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem jest wyposażenie OSP w Łomiankach w nowoczesne, przenośne i niezależne od posiadanych środki łączności oraz zbudowanie systemu usprawniającego prowadzenie działań ratowniczych. W XXI wieku, strażak powinien korzystać w pełni z dostępnej technologii, która pozwala likwidować różnego rodzaju zagrożenia. Wnioskujemy o zakup tabletów na wyposażenie każdego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Opis projektu

Zadanie ma na celu wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach w nowoczesne środki łączności bezprzewodowej umożliwiające gromadzenie danych koniecznych do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Przewidziane środki łączności to nowoczesne 10 calowe tablety multimedialne wyposażone w modem szerokopasmowego internetu 4G LTE oraz niezbędne oprogramowanie i akcesoria. Rozwiązanie to pozwoli na prowadzenie łączności zastępczej za pomocą łącza telefonicznego z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz podstawowej z innymi służbami i instytucjami. Tablety będą również nośnikiem systemu alarmowania e-Remiza, za pomocą którego otrzymujemy dokładną informację o zaistniałym zdarzeniu ( wraz z lokalizacją na mapie ). Dodatkowo system umożliwia sprawdzenie gotowości i dostępności ratowników w momencie alarmu co skraca czas wyjazdu zastępu ratowniczego. Takie rozwiązanie usprawnia też czas dojazdu do zdarzeń szczególnie w obrębie Drogi Krajowej nr 7 oraz dróg pożarowych Kampinoskiego Parku Narodowego.

Urządzenia mobilne będą wyposażone w szereg aplikacji takich jak:
- drogowe karty ratownicze pojazdów umożliwiające wgląd w niebezpieczne i kluczowe dla ratownictwa elementy konstrukcyjne,
- spis informacji o materiałach niebezpiecznych ( rozporządzenie CLP/ADR ) wraz z charakterystyką przeciwdziałania,
- zbiór procedur z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
- mapę sieci hydrantowej niezbędnej do skutecznego zaopatrzenia wodnego w trakcie pożarów,
- nawigację satelitarną.

Dodatkowo takie unowocześnienie naszego systemu alarmowania doprowadzi do minimalizacji użycia syreny alarmowej poprzez stopniowe wyparcie nowoczesnymi technologiami służącym powiadamianiu i komunikacji.

Uzasadnienie

Celem projektu jest rozwiązanie dotychczasowych problemów, z zawodną łącznością konwencjonalną (radiową) oraz wyposażenie dowódców każdego z samochodów ratowniczych w urządzenie usprawniające wyjazd oraz dojazd do miejsca zdarzenia i podejmowanie odpowiednich decyzji na miejscy akcji. Szereg aplikacji ratowniczych i dedykowanych dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej jest dla nas niedostępny w trakcie działań ze względu na brak nośników multimedialnych w naszym wyposażeniu. Łączność radiowa ze względu na niekorzystne położenie Gminy Łomianki względem Stanowiska Kierowania KP PSP z/s w Błoniu jest mocno ograniczone. Kampinoski Park Narodowy tworzy naturalną przeszkodę a system łączności trunkingowej z którego do tej pory korzystaliśmy jest powoli wycofywany z użytkowania. Wprowadzany system alarmowania e-Remiza pozwala na koordynacje i ocenę zasobów ludzkich w momencie alarmu. Do możliwości systemu zalicza się również podgląd w czasie rzeczywistym gotowości ratowników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablet multimedialny z szerokopasmowym modemem 4G LTE - 3 szt.2 700 zł
2Karta pamięci do tabletu multimedialnego - 3 szt.195 zł
3Uchwyt do montażu w kabinie pojazdu pożarniczego - 3 szt.135 zł
4Ładowarka samochodowa - 3 szt.135 zł
5Kabel do podtrzymania zasialnia w samochodzie - 3szt.300 zł
6Pancerne etui na tablet - 3 szt.300 zł
Łącznie: 3 765 zł

Załączniki