projekt nr 124

124. Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - przeszkolenie 10 strażaków z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Projekt zakłada sfinansowanie szkolenia dla 10 nowych strażaków z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  10 nowych ratowników wśród nas to 10 szans więcej na uratowanie czyjegoś życia. Jesteśmy coraz częściej dysponowani do zdarzeń czysto medycznych, dlatego chcemy być jak najlepiej przygotowani. Nawet najlepszy sprzęt bez odpowiedniej wiedzy jest bezużyteczny! Dlatego stawiamy na szkolenie.

Opis projektu

Straż pożarna wielokrotnie jako pierwsza dociera na miejsce zdarzenia, gdzie przystępuje do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku czy pożaru. Ze względu na wyszkolenie druhów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, nasi strażacy coraz częściej są dysponowani do Izolowanych Zdarzeń Medycznych. Przy długim czasie dojazdu lub braku dostępności Zespołów Ratownictwa Medycznego to na Nas spoczywa obowiązek umiejętnego udzielenie pierwszej pomocy. Czas podjęcia skutecznych działań to priorytet. Między innymi dlatego tak ważne jest abyśmy byli do tego odpowiednio przygotowani.

Celem jest przeszkolenie 10 nowych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ukończenie takiego szkolenia nadaje tytuł ratownika i uprawnia do pełnego działania z wykorzystaniem posiadanego sprzętu do ratownictwa medycznego, w tym podawania tlenu medycznego. Po przeprowadzeniu naboru do OSP w Łomiankach w kwietniu 2019 roku, w naszych szeregach pojawiła się grupa ludzi chętnych do niesienia pomocy. Naszym zadaniem jest jak najszybsze przysposobienie ich do prowadzenia pełnych działań ratowniczych.

W ostatnich latach przeprowadziliśmy kilkanaście akcji w których udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy było naszym głównym zadaniem. Braliśmy udział zarówno w reanimacjach przy zdarzeniach na Drodze Krajowej nr 7 czy na prywatnej posesji jak i wykonywaliśmy inne czynności ratownicze przy osobach poszkodowanych w wypadkach drogowych i pożarach. Wszystkie te przypadki miały miejsce przed przybyciem Zespołów Ratownictwa Medycznego lub ze względu na dużą ilość poszkodowanych równocześnie z nimi.

Umiejętności i wiedza zdobyta na wspomnianym kursie owocują nie tylko w trakcie działań ratowniczo gaśniczych. To również znaczna poprawa bezpieczeństwa dla sąsiedztwa naszych druhów, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc a dzięki temu będą pewni swoich możliwości. W naszych szeregach znajdują się strażacy, którzy zdobyte doświadczenie wykorzystali podczas reanimacji w hipermarkecie w trakcie zakupów oraz na jednej z zagranicznych autostrad w trakcie urlopu. Dzięki udziałowi w  kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ich reakcja była oczywista i natychmiastowa. Większa ilość osób przeszkolony to także częstsza promocja pierwszej pomocy w czasie festynów i pikników na terenie gminy, w których nasza jednostka chętnie uczestniczy. Bazując na naszych wspólnych doświadczeniach, chcielibyśmy aby nasz nowy narybek swoim przygotowaniem nie odstawał od starszych koleżanek i kolegów a co za tym idzie - aby Państwo wśród nas czuli się bezpiecznie!

Uzasadnienie

Celem projektu jest sfinansowanie kursu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 10 nowych strażaków OSP w Łomiankach. Naszym priorytetem jest jak najszybsze podniesienie ich kwalifikacji aby mogli skutecznie nieść pomoc wraz z doświadczonymi strażakami. Ze względu na dużą zmienność członków w zespole ratowniczym takie szkolenie realnie wpłynie na czas i jakość udzielonej pomocy przez naszą jednostkę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 10 strażaków 7 500 zł