projekt nr 130

130. INTEGRACYJNE OGNISKO SOŁECKIE na polu przy Łużyckiej (organizator: Sołtys + Rada Sołecka)


Lokalizacja

Łomianki Dolne ul Łużycka na polu użyczanym rok rocznie przez mieszkańców.

Skrócony opis

Zwyczajowo organizowane ognisko sołeckie dla mieszkańców sołectwa Łomianki Dolne mające na celu integrację mieszkańców, zwłaszcza starych i nowych. Organizujemy je zazwyczaj pod koniec roku szkolnego maj/czerwiec w niedzielne popołudnie. Tak też planujemy w roku 2020. Organizowane jest od lat przez Radę Sołecką i Sołtysa od kliku lat na użyczonym nam polu przy Łyżyckiej.

Opis projektu

Zwyczajowo organizowane ognisko sołeckie mające na celu integrację mieszkańców, zwłaszcza dawniej zamieszkałych i tych nowych. Organizujemy je zazwyczaj pod koniec roku szkolnego maj/czerwiec w niedzielne popołudnie. Tak też planujemy w roku 2020. Organizowane jest przez Radę Sołecką i Sołtysa od kliku lat na użyczonym nam polu przy Łyżyckiej. W ramach budżetu chcielibyśmy oprócz zwyczajowego ogniska wzbogacić imprezę o koncert plenerowy i warsztaty dla dzieci. Dwa lata temu była to Bum Bum Orkestar czyli orkiestra grająca współczesne zaadoptowaną muzykę odwołującą się do inspiracji tradycją bałkańską i klezmerską, a także tradycyjną muzyką polską. Tym razem też chcielibyśmy gościć muzykę dopasowaną do specyfiki naszego sołectwa.  Do tego chcielibyśmy zadbać o najmłodszych naszych mieszkańców organizując im zabawy terenowe. Ostatnio były to poszukiwania roślin jadalnych na naszych łąkach i warsztaty kuchni dzikiej. Tym razem będą to również warsztaty survialu lub przyrodnicze dla dzieci prowadzone jak ostatnio, na łące. Dla wszystkich chcielibyśmy zapewnić przekąskę.

Uzasadnienie

Celem jest integracja mieszkańców. W naszym sołectwie milej i bezpieczniej się mieszka, gdy się wzajemnie znamy i umiemy ze sobą rozmawiać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1organizacja przez Radę Sołecką i Soltysa
2użyczenie pola na koncert + ognisko
3warszaty dla dzieci1 500 zł
4zepół muzyczny4 000 zł
5scena plenerowa i nagłośnienie wraz z obsługą4 000 zł
6poczestunek dla mieszkańców plus pozyczenie stołów i ławek2 500 zł
7projekty graficzne i druk (zaproszenia dla każdego domu + plakaty)2 000 zł
8przenośne toalety500 zł
9zakupy typu np naczynia jednorazowe, woda, kiełbaski, ketchup600 zł
Łącznie: 15 100 zł