projekt nr 131

131. Cykl spotkań integracyjnych


Lokalizacja

Stajnia Lider - 6 Pułku Piechoty 2
Teren do grillowania lub sala

Skrócony opis

Spotkajmy się! Nasze domy oddzielone są od siebie dużymi przestrzeniami. Rzadko mamy okazję na siebie wpadać! A ponieważ wszyscy kochamy nasze miejsce, naszą Kępę, naszą oazę spokoju, to na pewno w głowach mamy tą samą wolność i podobne pomysły i choćby dlatego miło nam będzie cieszyć się wspólnym towarzystwem!

Opis projektu

3 imprezy integracyjne w roku:
1. Spotkanie Wielkanocne - Organizacja spotkania wielkanocnego, przygotowanie kateringu.
2. Piknik sąsiedzki - Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa i przybyłych gości, polegająca na przygotowaniu kateringu, napojów i animacji integrujących mieszkańców.
3. Spotkanie Bożonarodzeniowe - Organizacja spotkania bożonarodzeniowego, przygotowanie kateringu, paczek świątecznych mieszkańców (w szczególności dla dzieci i najstarszych mieszkańców)

Uzasadnienie

Celem projektu jest integracja mieszkańców sołectwa, promocja Kępy Kiełpińskiej, naszych zielonych terenów, wymiany informacji o możliwościach wypoczynku i spędzania aktywnie czasu wolnego w naszej miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Spotkanie wielkanocne: wynajęcie miejsca + katering1 000 zł
2Spotkanie bożonarodzeniowe: wynajem miejsca + katering2 000 zł
3Piknik sąsiedzki dla mieszkańców i sympatyków Kępy: wynajem miejsca + katering + atrakcje4 000 zł
Łącznie: 7 000 zł