projekt nr 141

141. Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 2 kompletów strażackich ubrań ochronnych zapewniających najwyższe bezpieczeństwo!


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren
powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem jest zakup dwóch kompletów nowoczesnych, ergonomicznych, zapewniających najwyższe bezpieczeństwo oraz komfort Środków Ochrony Indywidualnej w postaci ubrania specjalnego, rękawic do działań gaśniczych i działań technicznych oraz kominiarki trudnopalnej. Takie wyposażenie zapewni najlepszą z możliwych ochronę dla naszych ratowników co wpłynie na jakość wykonywanych czynności ratowniczych.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest jedną z najczęściej wyjeżdżających na terenie Województwa Mazowieckiego. Rocznie interweniujemy nawet kilkaset razy (2018r. - 237; 2017r. - 314). Ze względu na charakterystyczne położenie Miasta i Gminy Łomianki pomiędzy Wisłą oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym i Drogą Krajową nr 7 przebiegająca przez Jej środek, musimy być gotowi prowadzić działania ratownicze w każdych warunkach. Postęp cywilizacyjny w dziedzinie budownictwa, infrastruktury drogowej, rozwoju miast i technologii spowodował też nowe zagrożenia czyhające na służby ratownicze. Do zdarzeń w sołectwie Łomianki Chopina w pierwszej kolejności dysponowane są właśnie zastępy z naszej jednostki. W tym roku na terenie sołectwa Łomianki Chopina interweniowaliśmy głównie przy powalonych drzewach wskutek silnego wiatru, pożarach sadzy w kominie i pożarach w budynkach mieszkalnych. Taka ilość i różnorodność interwencji zmusza nas do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa dla naszych strażaków - ludzi którzy porzucając codzienne obowiązki chcą nieść pomoc.
Komplet o który wnioskujemy składa się z:
- Ubrania Specjalnego renomowanej marki Ballyclare, Xenon Pro PBI zgodnego z europejską normą PN-EN 469.
To ubranie spowoduję znaczną poprawę bezpieczeństwa użytkowników podczas akcji ratowniczych. Zastosowane w nim najnowocześniejsze materiały warstwy wierzchniej oraz wewnętrznej zapewniają doskonałą oddychalność materiału co niweluje możliwość przegrzania organizmu ratownika. Technologia zastosowania tkaniny PBI zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne. Również i kolor nie pozostaje bez znaczenia. Nowe ubrania produkowane są w kolorze żółtego piasku, potocznie zwanym piaskowym, na którym lepiej widoczne są zabrudzenia np. rakotwórczej sadzy i pozostałości po pożarach tworzyw sztucznych czy niebezpiecznej krwi podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym np. przy wypadkach komunikacyjnych.
- Rękawic przeznaczonych do gaszenia pożarów Holik Harley PBI zgodnych z europejską normą PN-EN 659
oraz kominiarki strażackiej trudnopalnej Ballyclare Kermel zgodnej z europejską normą PN-EN 13911.

Uzasadnienie

Wskutek intensywnej eksploatacji podczas wielu akcji ratowniczo-gaśniczych nasze środki ochrony indywidualnej ulegają naturalnemu zużyciu. Ponadto zachodzi potrzeba wyposażenia nowych strażaków tak, by jak najszybciej mogli być przygotowani do uczestnictwa w działaniach. Otrzymywane przez nas finansowanie nie nadąża za tymi potrzebami stąd też niezbędne jest wsparcie zakupów dodatkowymi środkami finansowymi. Dzięki temu kolejni strażacy będą mogli być włączeni do działalności ratowniczej, co wpłynie pozytywnie na realizację misji zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubranie Specjalne Ballyclare Xenon Pro PBI - 2 szt.9 840 zł
2Rękawice Specjalne Holik Harley PBI - 2 szt.952 zł
3Kominiarka Trudnopalna Ballyclare Kermel - 2 szt.380 zł
Łącznie: 11 172 zł