projekt nr 144

144. Spowolnienia ruchu na ul. Chopina oraz ul Kościelnej Drodze


Lokalizacja

Ul Kościelna Droga
ul Chopina

Skrócony opis

Celem projektu jest dodatkowa instalacja wpływająca na spowolnienie prędkości pojazdów na ul. Chopina oraz ul Kościelna Droga.

Opis projektu

Na zebraniu sołeckim dnia 27.05.2019 r.  debatowaliśmy na temat możliwości spowolnienia ruchu na ulicach Kościelna Droga oraz Chopina. W następstwie debaty powstała internetowa ankieta na facebooku zbierające opinie mieszkańców. Rada sołecka wraz z Sołtysem poprosiła o opinie Straż Miejską oraz Policję by zweryfikowała wszystkie pomysły mieszkańców i wskazała najlepsze rozwiązania. Powyższa opinia będzie wyznaczała rodzaj rozwiązania.

Uzasadnienie

Spowolnienia ruchu na ul. Chopina oraz ul Kościelnej Drodze, spowoduje poprawę bezpieczeństwa na wcześniej wspomnianych ulicach.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wybrane rozwiązanie niespowalniające.43 000 zł