projekt nr 150

150. Szlak turystyczno-spracerowy pod tytułem "Nasza Historia"


Lokalizacja

Realizacja projektu obejmie wybrane miejsca na ulicy Grzybowej w Dąbrowie Leśnej.

Skrócony opis

Projekt przewiduje stworzenie trasy spracerowej przez ulicę Grzybową w Dąbrowie Leśnej. Na trasie będą rozmieszczone trzy tablice, zawierające kluczowe informacje dotyczące dziejów Łomianek. Szlak będzie zaczynał się od ulicy Dolnej i prowadził aż do Kampinowskiego Praku Narodowego.
Główny walor projektu:
- Wzmocnienie więzi mieszkańców z miastem, poprzez utożsamienie się z historią społeczności.

Opis projektu

Celem projektu jest przyblizenie mieszakańcom historii miasta, w którym żyją, poprzez postawienie trzech tablic informacyjnych na szlaku spracerowym ulicy Grzybowej. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ jest ono wyjątkowo lubianym odcinkiem do spacerów przez mieszkańców Dąbrowy Leśnej i nie tylko. Trasa prowadzi do Kampinowskiego Parku Narodowego, będącym jedną z najcześciej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Dąbrowie Leśnej. Na tablicach opisane zostaną najciekawsze wydarzenie z historii miasta m. in. założenie miasta, Bitwa pod Łomiankami itp. Informacje zostana zaprezentowane w formie planszy zawieszonych pod dębowym zadaszeniem, które będzie dobrze zgrywało się z architekturą dzielnicy. Tablice będą rozmieszczone w pewnych odstępach od siebie na całej długości ulicy Grzybowej.

Uzasadnienie

Uważamy, że w dzisiejszych czasach niezwykle ważna jest świadomości historii miejsca, w którym się mieszka. Wzacnia to poczucie przynależności do danej społeczności. Z naszych obserwacji wynika, że dużo osób wybiera ul. Grzybową jako miejsce do spokojnego spraceru w dni wolne. Zrealizowany projekt umożliwi mieszkańcom łatwiejsze przyswojenie ciekawej wiedzy na temat miejsca, w którym żyją, na co zwykle nie mają czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Plansze z informcjami x31 500 zł
2Zadaszenie wykonane z Dębowych elementów6 000 zł
Łącznie: 7 500 zł