projekt nr 152

152. Dzień Dziekanowa


Lokalizacja

Wynajęte miejsce na terenie Sołectwa Dziekanów Polski

Skrócony opis

Organizacja imprezy integrującej mieszkańców Sołectwa i sąsiadów z innych Sołectw Dziekanowskich. Konkurs historyczny dot. historii Dziekanowa, Gry, zabawy i konkursy dla "Dużych" i "Małych". Promocja zdrowego stylu życia- zadania ruchowe. Mini koncerty muzyczne naszych sąsiadów. Mini warsztaty rękodzieła.

Opis projektu

Projekt realizowany przy pomocy Rady Sołeckiej, Organizacji Pozarządowych i zaprzyjaźnionych animatorów sztuki i pracy z dziećmi. Wstępnie rozważono już miejsce takiej imprezy. Sołectwo jest w posiadaniu namiotów, które można by wykorzystać na zajęcia warsztatowe . Mamy w Sołectwie muzyków, których liczymy,że udałoby się zaprosić do czynnego udziału w imprezie. Impreza odbyła by się w sezonie letnim czerwiec/wrzesień.

Uzasadnienie

Impreza ta byłaby imprezą integrującą mieszkańców, ale także polem do podzielenia się przez mieszkańców swoimi umiejętnościami i talentami. Miała by też charakter edukacyjny w temacie odtworzenia historii Dziekanowa, a także pogadanek dotyczących zdrowego stylu życia i zajęć na powietrzu. Gry i zabawy dla dorosłych i dzieci wprowadziły by element radosnego wspólnego spędzenia czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem miejsca imprezy700 zł
2Nagrody w konkursach800 zł
3Katering lub Zakup napojów i przekąsek2 000 zł
4Ochrona-zapewnienie bezpieczeństwa700 zł
5Inne m.in materiały na zajęcia warsztatowe800 zł
Łącznie: 5 000 zł