projekt nr 155

155. Skuteczny Strażak - Bezpieczny Mieszkaniec. Zakup trójnogu ratowniczego (statywu bezpieczeństwa) dla OSP w Łomiankach


Lokalizacja

Gmina Łomianki

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup trójnogu ratowniczego służącego do ewakuacji i ratowania osób, które wymagają pomocy a znajdują się w obiektach poniżej poziomu gruntu, typu studnia, studzienka, szambo i inne. Trójnóg umożliwia opuszczenie ratownika przy użyciu sprzętu ratownictwa wysokościowego, posiadanego przez OSP Łomianki, a następnie udzielenie pomocy i podjęcie osoby poszkodowanej.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest jedną z najczęściej wyjeżdżających na terenie Województwa Mazowieckiego. Rocznie interweniujemy nawet kilkaset razy (2018r. - 237; 2017r. - 314). Ze względu na charakterystyczne położenie Miasta i Gminy Łomianki pomiędzy Wisłą oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym i Drogą Krajową nr 7 przebiegająca przez Jej środek, musimy być gotowi prowadzić działania ratownicze w każdych warunkach. Postęp cywilizacyjny w dziedzinie budownictwa, infrastruktury drogowej, rozwoju miast i technologii spowodował też nowe zagrożenia czyhające na służby ratownicze. Do zdarzeń na terenie Osiedla Łomianki Prochownia w pierwszej kolejności dysponowane są właśnie zastępy z naszej jednostki.  Ilość i różnorodność interwencji zmusza nas do zapewnienia najwyższego standardu działań także tych związanych z ewakuacją osób poszkodowanych z wysokości i głębokości. Zdarzenia takie miały miejsce także na terenie osiedla Prochownia. Zakup sprzętu pozwoli na poszerzenie możliwości realizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń mających miejsce poniżej poziomu gruntu.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zwiększenie możliwości realizacji działań ratowniczych przez jednostkę OSP w Łomiankach. Poprzez wyposażenie w sprzęt, który do tej pory musiał być w razie potrzeby dysponowany z Warszawy, skróci się czas oczekiwania na skuteczną pomoc podczas zdarzeń w studniach, studzienkach, szambach i innych zagłębieniach. Oprócz skrócenia czasu zakup trójnogu umożliwi sprawniejsze i pozbawione ryzyka działania oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort ewentualnych osób poszkodowanych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Statyw bezpieczeństwa TM-133 300 zł

Załączniki