projekt nr 157

157. Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 3 hełmów strażackich dla OSP w Łomiankach, zapewniających najwyższe bezpieczeństwo!


Lokalizacja

Gmina Łomianki

Skrócony opis

Celem jest zakup trzech nowoczesnych, ergonomicznych, zapewniających najwyższe bezpieczeństwo oraz komfort hełmów strażackich zgodnych z europejską normą PN-EN 443:2008. Takie wyposażenie zapewni najlepszą z możliwych ochronę dla naszych ratowników co wpłynie na jakość wykonywanych czynności ratowniczych.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest jedną z najczęściej wyjeżdżających na terenie Województwa Mazowieckiego. Rocznie interweniujemy nawet kilkaset razy (2018r. - 237; 2017r. - 314). Ze względu na charakterystyczne położenie Miasta i Gminy Łomianki pomiędzy Wisłą oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym i Drogą Krajową nr 7 przebiegająca przez Jej środek, musimy być gotowi prowadzić działania ratownicze w każdych warunkach. Postęp cywilizacyjny w dziedzinie budownictwa, infrastruktury drogowej, rozwoju miast i technologii spowodował też nowe zagrożenia czyhające na służby ratownicze. Do zdarzeń na terenie Burakowa w pierwszej kolejności dysponowane są właśnie zastępy z naszej jednostki. Na tym terenie interweniujemy głównie przy zdarzeniach drogowych, pożarach traw, usuwaniu skutków zdarzeń pogodowych. Ilość i różnorodność interwencji zmusza nas do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa dla naszych strażaków - ludzi którzy porzucając codzienne obowiązki chcą nieść pomoc.
Projekt przewiduje wyposażenie trzech strażaków w uniwersalny i spełniający wszechstronne wymagania hełm, odpowiadający jednocześnie normom do stosowania podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach, gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych, dla ratownictwa technicznego, przy zwalczaniu pożarów w obszarach leśnych. Spowoduje to poprawę bezpieczeństwa użytkowników podczas akcji ratowniczych.

Uzasadnienie

Wskutek intensywnej eksploatacji podczas wielu akcji ratowniczo-gaśniczych nasze środki ochrony indywidualnej ulegają naturalnemu zużyciu. Ponadto zachodzi potrzeba wyposażenia nowych strażaków tak, by jak najszybciej mogli być przygotowani do uczestnictwa w działaniach. Otrzymywane przez nas finansowanie nie nadąża za tymi potrzebami stąd też niezbędne jest wsparcie zakupów dodatkowymi środkami finansowymi. Dzięki temu kolejni strażacy będą mogli być włączeni do działalności ratowniczej, co wpłynie pozytywnie na realizację misji zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Hełm Rosenbauer Heros Titan1 500 zł
2Hełm Rosenbauer Heros Titan1 500 zł
3Hełm Rosenbauer Heros Titan1 500 zł
Łącznie: 4 500 zł

Załączniki