projekt nr 158

158. Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 30 par rękawic strażackich dla OSP w Łomiankach, zapewniających najwyższe bezpieczeństwo!


Lokalizacja

Gmina Łomianki

Skrócony opis

Celem jest zakup trzydziestu par nowoczesnych, ergonomicznych, zapewniających najwyższe bezpieczeństwo oraz komfort rękawic do działań technicznych zgodnych z europejską normą EN388 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Takie wyposażenie zapewni najlepszą z możliwych ochronę dla naszych ratowników co wpłynie na jakość wykonywanych czynności ratowniczych.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest jedną z najczęściej wyjeżdżających na terenie Województwa Mazowieckiego. Rocznie interweniujemy nawet kilkaset razy (2018r. - 237; 2017r. - 314). Ze względu na charakterystyczne położenie Miasta i Gminy Łomianki pomiędzy Wisłą oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym i Drogą Krajową nr 7 przebiegająca przez Jej środek, musimy być gotowi prowadzić działania ratownicze w każdych warunkach. Postęp cywilizacyjny w dziedzinie budownictwa, infrastruktury drogowej, rozwoju miast i technologii spowodował też nowe zagrożenia czyhające na służby ratownicze. Do zdarzeń na terenie Łomianek Dolnych w pierwszej kolejności dysponowane są właśnie zastępy z naszej jednostki. Na tym terenie interweniujemy głównie przy pożarach traw, usuwaniu skutków zdarzeń pogodowych, pożarach w budynkach mieszkalnych. Ilość i różnorodność interwencji zmusza nas do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa dla naszych strażaków - ludzi którzy porzucając codzienne obowiązki chcą nieść pomoc.
Projekt przewiduje wyposażenie trzydziestu strażaków w rękawice techniczne odporne na przecięcie, przebicie, rozerwanie i przetarcie, chroniących dłonie strażaka podczas zdarzeń drogowych i innych wymagających użycia specjalistycznego sprzętu. Efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu i sprawności pracy strażaków a przez to wzrost jakości i skuteczności działań ratowniczych na rzecz mieszkańców.

Uzasadnienie

Wskutek intensywnej eksploatacji podczas wielu akcji ratowniczo-gaśniczych nasze środki ochrony indywidualnej ulegają naturalnemu zużyciu. Ponadto zachodzi potrzeba wyposażenia nowych strażaków tak, by jak najszybciej mogli być przygotowani do uczestnictwa w działaniach. Otrzymywane przez nas finansowanie nie nadąża za tymi potrzebami stąd też niezbędne jest wsparcie zakupów dodatkowymi środkami finansowymi. Dzięki temu kolejni strażacy będą mogli być włączeni do działalności ratowniczej, co wpłynie pozytywnie na realizację misji zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rękawice techniczne Holik Lesley Plus zgodne z EN 388:2003 - 30 par5 756 zł

Załączniki