projekt nr 164

164. Wyszkolony Strażak - Bezpieczny Mieszkaniec. Rozwój kompetencji strażaków z OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczych Straży Pożarnych w Dziekanowie Polskim i Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Straż pożarna wielokrotnie jako pierwsza dociera na miejsce zdarzenia, gdzie przystępuje do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku czy pożaru. Projekt przewiduje wzrost kompetencji strażaków z gminy Łomianki poprzez udział w szkoleniach z zakresu gaszenia pożarów gazu, ratownictwa drogowego i wysokościowego.

Opis projektu

Straż pożarna wielokrotnie jako pierwsza dociera na miejsce zdarzenia, gdzie przystępuje do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku czy pożaru. To na Nas spoczywa obowiązek umiejętnego udzielenie pierwszej pomocy. Czas podjęcia skutecznych działań to priorytet. Między innymi dlatego tak ważne jest abyśmy byli do tego odpowiednio przygotowani.

Celem jest zorganizowanie cyklu szkoleń dla strażaków z OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski:
- szkolenie z postępowania i gaszenia gazów palnych (LPG, CNG) dla strażaków OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski z wykorzystaniem profesjonalnej, realistycznej pozoracji oraz wiedzy ekspertów,
- przeszkolenie 6 strażaków OSP Dziekanów Polski i 12 strażaków OSP Łomianki z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym,
- przeszkolenie 12 strażaków OSP Dziekanów Polski i 12 strażaków OSP Łomianki z ratownictwa technicznego w ramach dwudniowych warsztatów szkoleniowych RescueDays.

Uzasadnienie

Umiejętności i wiedza zdobyta na szkoleniach owocują w czasie akcji ratowniczych ale inie tylko w trakcie działań ratowniczo gaśniczych. To również znaczna poprawa bezpieczeństwa dla sąsiedztwa naszych druhów, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc a dzięki temu będą pewni swoich możliwości. W naszych szeregach znajdują się strażacy, którzy zdobyte doświadczenie wykorzystali podczas zdarzeń w życiu prywatnym, w swoim sąsiedztwie. Bazując na naszych wspólnych doświadczeniach, chcielibyśmy aby nasz nowy narybek swoim przygotowaniem nie odstawał od starszych koleżanek i kolegów a co za tym idzie - aby Państwo wśród nas czuli się bezpiecznie!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeszkolenie 6 strażaków OSP Dziekanów Polski i 12 strażaków OSP Łomianki z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym11 700 zł
2Przeszkolenie 12 strażaków OSP Dziekanów Polski i 12 strażaków OSP Łomianki z ratownictwa technicznego w ramach dwudniowych warsztatów szkoleniowych RescueDays.7 200 zł
3Szkolenie z postępowania i gaszenia gazów palnych (LPG, CNG) dla 12 strażaków OSP Łomianki i 12 OSP Dziekanów Polski z wykorzystaniem profesjonalnej, realistycznej pozoracji oraz wiedzy ekspertów9 600 zł
Łącznie: 28 500 zł

Załączniki