projekt nr 169

169. Wyszkolenie Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - wyposażenie sali szkoleniowej OSP w Łomiankach w sprzęt do ćwiczeń


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem zadania jest zakup wyposażenia zwiększającego potencjał szkoleniowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Rocznie odwiedza nas kilkadziesiąt grup szkolnych i przedszkolnych, wyposażeni w odpowiednie pomoce naukowe będziemy w stanie jeszcze skuteczniej szkolić w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pożarowego.

Opis projektu

Nie od dziś wiadomo, że jazdy na rowerze się nie zapomina. Chcielibyśmy powiedzieć, że z wiedzą z zakresu pierwszej pomocy i pożarnictwa jest tak samo. Ciągłe zmiany wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, rozwój technologii oraz wymiana sprzętu ratowniczego wymaga od nas ciągłych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Zakup wnioskowanego wyposażenia pozwoli nam na jednoczesne prowadzenie ćwiczeń dla większej grupy strażaków i ludzi goszczących w naszej remizie. Będzie to również zapewnienie uatrakcyjnienie prowadzonych szkoleń co wpłynie na ich efektywność. Sprzęt o jaki wnioskujemy to:
- ekran do rzutnika multimedialnego,
- fantomy do nauki pierwszej pomocy,
- akcesoria do nauki pierwszej pomocy,
- treningowe elektrody i akumulator do Automatycznego Defibrylatora Elektrycznego.

Z sali szkoleniowej będzie również korzystała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Dzięki temu, młodzi adepci pożarniczego fachu będą lepiej przygotowani do bezinteresownego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

W ciągu roku szkolnego odwiedzają nas wycieczki z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Sprzęt szkoleniowy pomoże nam również zachować odpowiednio wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Dzięki temu Gmina Łomianki zyska również szkoły i przedszkola pełne "młodych ratowników".  

Sprzęt multimedialny będzie również wykorzystany do zapewnienia rozrywki wszystkim druhom. Na wyposażeniu jednostki znajduję się konsola multimedialna, która pozwala na wspólne spędzanie czasu w budynku OSP. Takie działanie oprócz zacieśniania relacji między nami, zachęca do spędzania wolnego czasu w remizie. Dzięki temu w chwili alarmu grupa strażaków znajduję się już w strażnicy co skraca czas wyjazdu pierwszego zastępu ratowniczego do minimum. W takim przypadku trwa to około 60 sekund.

SZYBSZY WYJAZD = SZYBSZY DOJAZD NA MIEJSCE = SZYBSZE UDZIELENIE POMOCY

Na powyższym równaniu widać jak istotny wpływ na niesienie pomocy ma przebywanie strażaków w remizie. W ciągu roku wielokrotnie interweniujemy przy zdarzeniach medycznych co tylko umacnia nas w przekonaniu jak istotne są ćwiczenia.

Uzasadnienie

Wyposażenie w sprzęt szkoleniowy i multimedialny zachęci strażaków do podnoszenia swoich kwalifikacji i spędzania czasu w remizie. Takie działanie oprócz ciągłego podnoszenia wyszkolenia co wpływa na jakość prowadzonych przez nas działań prowadzi do zacieśniania relacji między druhami, które są niezwykle istotne w naszej pracy. Zachęcenie strażaków do spędzenia wolnego czasu w remizie to bardzo ważne zwiększenie potencjału ratowniczego. W chwili alarmu grupa strażaków znajduję się już w strażnicy co skraca czas wyjazdu pierwszego zastępu ratowniczego do minimum. W takim przypadku trwa to około 60 sekund.

SZYBSZY WYJAZD = SZYBSZY DOJAZD NA MIEJSCE = SZYBSZE UDZIELENIE POMOCY

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Little Family QCPR Zestaw fantomów2 650 zł
2Licencja na oprogramowanie Wirelless SkillReporter do QCPR Resusci Anne1 270 zł
3Ekran do projektora multimedialnego5 100 zł
4Infrastruktura i okablowanie do montażu ekranu i rzutnika1 500 zł
5Akumulator i elektrody szkoleniowe do AED1 200 zł
6Fantom - głowa do intubacji przekrój Ambu Airway Management Trainer3 997 zł
7Komputer przenośny do obsługi systemu Wireless SkillReporter1 500 zł
8Maski do sztucznego oddychania z filtrem - 200 szt.220 zł
Łącznie: 17 437 zł