projekt nr 170

170. Wyszkolenie Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej


Lokalizacja

Obszarem działania jest gmina Łomianki.

Skrócony opis

Celem zadania jest zakup niezbędnego umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Wykonanie projektu pozwoli na ujednolicenie wyposażenia członków MDP oraz zidentyfikowanie ich z jednostką, jak również na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń praktycznych w czasie zbiórek.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach od lat powadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Cykliczne szkolenia odbywają się w piątki o godzinie 17:00 w siedzibie OSP i trwają od 3 do 5 godzin. W czasie zbiórek młodzież przede wszystkim zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu działań ratowniczo - gaśniczych oraz pierwszej pomocy. Zajęcia oferowanie przez naszą jednostkę są prowadzone na wysokim poziomie i całkowicie bezpłatne. Doświadczenie pokazuję, że połowa aktywnych strażaków OSP zaczynało swoją przygodę ze strażą właśnie w szeregach "młodzieżówki"

Celem projektu jest zakup niezbędnych sortów mundurowych dla członków MDP w Łomiankach. Potrzebne są: koszulki, herby umożliwiające identyfikację z jednostką, spodnie i rękawice zapewniające bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń praktycznych ze sprzętem.

Straż Pożarna jako organizacja paramilitarna ma swoje umundurowanie. Dla naszych najmłodszych strażaków możliwość noszenia strażackiego munduru jest jedną z największych nagród i powodem do dumy. W czasie zajęć młodzież korzysta z umundurowania koszarowego oraz butów specjalnych udostępnionych przez jednostkę. Problemem jest jednak zapewnienie odpowiednich niestandardowych rozmiarów i wymiana zużytych sortów mundurowych. Musimy być również gotowi na ciągłą zmianę wymiarów naszych podopiecznych. W 2019 roku drużyna przeżyła rozkwit, a jej szeregi zasiliło 6 nowych członków. To wszystko powoduje, że musimy posiadać szeroki magazyn umundurowania dla członków MDP.

Liczymy, że zapewnienie odpowiedniego umundurowania, pozwalającego na zachowanie jednolitości i profesjonalizmu, przyciągnie na nasze zajęcia więcej osób, które w przyszłości staną się pełnoprawnymi strażakami niosącymi pomoc mieszkańcom Łomianek.

Uzasadnienie

Wyposażenie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w koszulki, spodnie i rękawice pozwoli na spełnienie marzeń naszych najmłodszych strażaków oraz zapewni im odpowiedni komfort i bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń praktycznych. Jednolitość w umundurowaniu będzie czynnikiem przyciągającym nowych członków, którzy w przyszłości staną się pełnoprawnymi strażakami wyjeżdżającymi do akcji ratowniczych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszulka polo z napisem - 10 szt. 250 zł
2Herb OSP Łomiankach na rzepie do bluzy koszarowej - 20 szt.220 zł
3Rękawice ochronne zgodne z EN388 - 9 szt.340 zł
4Spodnie ochronne - 10 szt.1 190 zł
Łącznie: 2 000 zł