projekt nr 171

171. Wyszkolony Strażak - Bezpieczny Mieszkaniec. Przeszkolenie strażaków OSP w Łomiankach z działań ratowniczo-gaśniczych w trudnej strefie


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy  Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Projekt przewiduje wzrost kompetencji strażaków z gminy Łomianki poprzez udział w szkoleniu „Strażacki survival podczas pożarów wewnętrznych”. Dwudniowe szkolenie odbywające się w specjalnie do niego przystosowanej hali przygotowuje strażaków na najtrudniejsze i najbardziej wymagające sytuacje podczas gaszenia budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych.

Opis projektu

Projekt obejmuje przeszkolenie 10 strażaków OSP w Łomiankach z następujących zagadnień:

Dzień 1:
- Przygotowanie środków ochrony indywidualnej i sprzętu osobistego do pracy w „trudnej strefie” w pożarach wewnętrznych.
- Zasady prowadzenia łączności w masce aparatu powietrznego.
- Przegląd przydatnych i zbędnych gadżetów z kieszeni/torbie strażaka.
- Zasady wykorzystania pętli alpinistycznej i karabinka osobistego w pracy strażaka.
- Sytuacje awaryjne: awaria aparatu powietrznego, zaplątanie, ewakuacja przez ciasne miejsca.
- Procedura wzywania pomocy.
- Tor przeszkód symulujący poruszanie się oraz ewakuację z „trudnej strefy”.

Dzień 2
- Samoratowanie z wysokości przy użyciu liny, zestawu ucieczkowego, węża strażackiego oraz drabiny.
- Poszukiwanie poszkodowanego strażaka w warunkach braku widoczności.
- Postępowanie po odnalezieniu poszkodowanego strażaka: ocena sytuacji, wymiana źródła powietrza, ewakuacja.
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa strażaka ewakuowanego ze „strefy”.
- Siłowe otwieranie drzwi – wykorzystanie zestawu „set of irons” (halligan + topór) - specjalny trenażer.
Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy pomoc w najtrudniejszych sytuacjach niesiona będzie mieszkańcom Łomianek na jeszcze wyższym poziomie.

Uzasadnienie

Umiejętności i wiedza zdobyta na szkoleniach owocują w czasie akcji ratowniczych ale inie tylko w trakcie działań ratowniczo gaśniczych. To również znaczna poprawa bezpieczeństwa dla sąsiedztwa naszych druhów, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc a dzięki temu będą pewni swoich możliwości. W naszych szeregach znajdują się strażacy, którzy zdobyte doświadczenie wykorzystali podczas zdarzeń w życiu prywatnym, w swoim sąsiedztwie. Bazując na naszych wspólnych doświadczeniach, chcielibyśmy aby nasi nowi strażacy swoim przygotowaniem nie odstawali od starszych koleżanek i kolegów a co za tym idzie - aby Państwo wśród nas czuli się bezpiecznie!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szkolenie „Strażacki survival podczas pożarów wewnętrznych” x 10 osób5 000 zł

Załączniki