projekt nr 174

174. Park sąsiedzki (przekształcenie nieużytku w przestrzeń publiczną rekreacyjną o charakterze parku)


Lokalizacja

Al. Chopina 99, działka 78/5

Skrócony opis

Zarośnięty chwastami nieużytek możemy wspólnymi siłami przekształcić w park - miejsce spokojnej rekreacji, zabaw dzieci, spotkań sąsiadów, w którym każdy będzie mógł czuć się jak u siebie. Wystarczy wykosić część terenu i założyć 4 parkowe “wyspy” - niewielkie, utwardzone placyki z ławkami otoczone drzewami i krzewami. To będzie początek. Na pozostałej przestrzeni wydepczemy ścieżki. Może spotkamy

Opis projektu

Proponuję zagospodarowanie wskazanej działki w następujący sposób:
- zachować istniejące drzewa i krzewy;
- założyć 4 placyki  o średnicy około 6 m, utwardzone, z drobnego kruszywa/żwiru;
- wokół każdego z placyków założyć pas trawnika o szerokości około 3 m, posadzić drzewa i krzewy;
- na każdym placyku zainstalować ławkę parkową, lub turystyczną drewnianą ławę ze stołem, oraz kosz na śmieci;
- pozostały teren skosić, omijając podczas koszenia istniejące samosiejki brzozy i  olchy lub wykopać je i posadzić ponownie po koszeniu w wyznaczone miejsca.

Proponuję zagospodarowanie wskazanej działki w następujący sposób:
- zachować istniejące drzewa i krzewy;
- założyć 4 placyki o średnicy około 5 m, utwardzone, z drobnego kruszywa/żwiru;
- wokół każdego z placyków założyć pas trawnika o szerokości około 2 m, posadzić drzewa i krzewy;
- na każdym placyku zainstalować ławkę parkową, lub turystyczną drewnianą ławę ze stołem, oraz kosz na śmieci;
- wybrane części terenu skosić, omijając podczas koszenia istniejące samosiejki brzozy i olchy lub wykopać je i posadzić ponownie po koszeniu w wyznaczone miejsca.
Usytuowanie placyków/wysp oraz nasadzeń powinno być zaplanowane w taki sposób aby nie kolidowało z innymi planami 
Tak zagospodarowany teren będzie mógł być wykorzystywany przez mieszkańców do cichej rekreacji - spacery i zabawa z dziećmi, wyprowadzanie psów itp, a w przyszłości można będzie również rozwinąć jego funkcjonalność instalując inne, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców urządzenia rekreacyjne.


Jednocześnie proponuję opracowanie i opublikowanie informacji o tym, że dalsze urządzanie parku leży w gestii mieszkańców, że mogą na tym terenie realizować własnymi siłami (lub z pomocą gminy) kolejne etapy zagospodarowania terenu.
Mogą to być przykładowo:
- azyl dla niechcianych roślin - kontynuacja nasadzeń z tego, co zbywa w przydomowych ogródkach;
- trawnik - łąka kwietna;
- budowa szałasu;
- wierzbowa kopuła;
- ogólnodostępna grządka z ziołami.
W rezultacie tych działań powstanie przestrzeń nadająca się do rekreacji, teren zachowa swoje zalety przyrodnicze i powstanie platforma do współdziałania sąsiadów w celu realizacji pomysłów na dalsze zagospodarowanie terenu.
W tym celu należy przygotować zasady konsultowania pomysłów i uzyskiwania zgody sąsiadów oraz gminy. Można do tego wykorzystać media społecznościowe. Informacje dotyczące zasad rozwijania parku oraz aktualności proponuję publikować na tablicy informacyjnej.

Uzasadnienie

Istniejące problemy:
- Intensywna urbanizacja okolicy = niedostatek przestrzeni do wspólnego publicznego użytku oraz terenów biologicznie czynnych.
- Istniejąca działka, pomimo przeprowadzonych kilka lat temu prac porządkowych jest gęsto zarośnięta chwastami i przez to praktycznie niedostępna dla ludzi.
- Jako nieużytek stwarza pokusę i okazję, aby składować tam śmieci lub pozostałości po porządkowaniu ogródków.

Rozwiązanie:
znajdujący się w gestii gminy nieużytek warto przekształcić w taki sposób aby:
- mógł pełnić funkcje rekreacyjne
- nie generował uciążliwości dla mieszkańców zwartej zabudowy mieszkaniowej w najbliższym otoczeniu,
- zachował funkcję terenu biologicznie czynnego.

Zalety dla mieszkańców:
- niedostępny i pozbawiony funkcjonalności teren stanie się miejscem do cichej rekreacji,
- przyrodnicza rola tego terenu zostanie zachowana i wzmocniona
- idea zagospodarowania tego terenu może aktywizować i integrować mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Założenie trawnika (z siewu) około 180 m21 980 zł
2Posadzenie 16 krzewów320 zł
3Posadzenie 8 drzew (o obwodzie pnia ok. 15 cm)920 zł
4Ławki (4 szt.)2 600 zł
5Kosze na śmieci (4 szt.)1 600 zł
6Wykonanie około 80 m2 nawierzchni żwirowej2 400 zł
7Betonowe obrzeża do nawierzchni żwirowej około 63 mb2 500 zł
8Stelaż z tablicą informacyjną (1 szt.)600 zł
9Koszenie wybranych części (około 1500 m2)1 500 zł
10Koszt dokumentacji (7%)906 zł
Łącznie: 15 326 zł