projekt nr 178

178. Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie


Lokalizacja

Dom Spotkań Sąsiedzkich ul. Parkowa 2, Łomianki

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest wyposażenie i sfinansowanie wybranych zajęć w Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie. Nowa placówka jest zupełnie pusta, na jej wyposażenie potrzeba dużych nakładów. Projekt ma pomóc w organizacji aktywności dla mieszkańców i "ożywieniu" nowego miejsca spotkań.

Opis projektu

W Burakowie dzięki staraniom mieszkańców powstało nowe miejsce spotkań mieszkańców. Jest to nowoczesny, obszerny budynek, ale obecnie jest niezagospodarowany. W kwietniu br odbyło się robocze spotkanie mieszkańców, którego celem była diagnoza potrzeb związanych z tym miejscem. Mieszkańcy zgłaszali postulaty, jakie wyposażenie przydałoby się w tym domu, na przykład: sprzęt gimnastyczny, półki, stojak na rowery itp. Mieszkańcy też podawali, jakie zajęcia powinny się w nim odbywać.
Prowadzenie niektórych zajęć, jak na przykład robotyka i programowanie, gimnastyka korekcyjna, balet, zdrowy kręgosłup - gimnastyka dla seniorów, teatr (np. raz w miesiącu), zajęcia rozwojowe dla niemowlaków, zajęcia sensoryczne itp.
Mieszkańcom zależy, aby zajęcia tutaj miały charakter otwarty i były bezpłatne. Dodatkowo zarządowi osiedla zależy, by mieszkańcy czuli się tutaj jak w domu. Dlatego składamy wniosek, aby w ten sposób zapewnić fundusze na działanie Domu Sąsiedzkiego. Szczególnie teraz, na początku jego funkcjonowania, potrzebne są atrakcyjne i bezpłatne zajęcia, które przyciągną mieszkańców. Z biegiem czasu będziemy też korzystać z kompetencji mieszkańców osiedla, którzy oferowali bezpłatne prowadzenie zajęć różnego rodzaju, na przykład zajęć kreatywnych, z języka angielskiego, czy obsługi smartfonów dla seniorów.
W ramach projektu sfinansujemy co najmniej 2 cykle zajęć, których tematyka i częstotliwość zostanie ustalona z mieszkańcami. Dołożymy starań, aby były to zajęcia dla różnych grup wiekowych.
W projekcie część środków przeznaczymy na zakup potrzebnego wyposażenia Domu. Szczegółową listę zakupów ustalimy w późniejszym terminie, gdy lepiej będą rozpoznane aktualne potrzeby mieszkańców i gdy już będziemy wiedzieć, jakie jest zakupione wyposażenie (z innych funduszy).

Projekt pozwoli na elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców, a także na "rozkręcenie" działalności Domu Spotkań Sąsiedzkich. Projekt będzie wsparciem działań podejmowanych i finansowanych przez Urząd Miejski. Dzięki temu, że będziemy w stałym kontakcie z przedstawicielami Urzędu, nasze decyzje dotyczące wyposażenia i aktywności będą komplementarne, będą wspierać się wzajemnie.

Uzasadnienie

Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie jest nową inwestycją, która wymaga jeszcze wielu nakładów sił i środków, by sprawnie funkcjonować i służyć mieszkańcom. Zarząd Osiedla chociaż w niewielkim stopniu zamierza wesprzeć Urząd Miejski w rozwijaniu naszego osiedlowego miejsca spotkań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prowadzenie zajęć dla mieszkańców - wynagrodzenie prowadzących3 000 zł
2Wyposażenie Domu Spotkań Sąsiedzkich2 000 zł
Łącznie: 5 000 zł