projekt nr 180

180. Ławki i kosze - lepsza jakość życia w Burakowie


Lokalizacja

Osiedle Buraków. Dokładna lokalizacja ławek i koszy zostanie ustalona z mieszkańcami. ul. Łąkowa, w okolicy Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz na skrzyżowaniu ulicy Brukowej oraz Droga Bez nazwy. Proponowany punkty zostały zaznaczone na mapie.

Skrócony opis

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę stanu czystości w lokalnej przestrzeni publicznej. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 ławek oraz 5 koszy na śmieci. Ich lokalizację w Burakowie wybiorą sami mieszkańcy. Dzięki temu w Osiedlu powstaną nowe miejsca do odpoczynku. Będą też kosze, dzięki którym mieszkańcy będą mogli lepiej dbać o porządek na wspólnej przestrzeni.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę stanu czystości w lokalnej przestrzeni publicznej. W Burakowie mieszka wiele osób starszych, które nawet na niedługim dystansie do sklepu czy do przystanku autobusowego potrzebują odpocząć. Również matki z małymi dziećmi są grupą docelową projektu - one również korzystają z ławek.
W ramach projektu zostanie zakupionych 5 ławek oraz 5 koszy na śmieci. Spodziewamy się, że również w innych osiedlach będą zgłaszane projekty dotyczące tego samego tematu. Liczymy zatem, że Urząd Miasta zadba o ład estetyczny w Łomiankach - że wszystkie ławki i kosze będą podobne oraz że będą solidnie wykonane.
Lokalizację ławek i koszy w Burakowie wybiorą sami mieszkańcy - ustalimy to na zebraniu ogólnym mieszkańców i/lub w formie głosowania na stronie Osiedla Buraków na FB.
Dzięki temu w Osiedlu powstaną nowe miejsca do odpoczynku, co będzie miało znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Będą też kosze, dzięki którym mieszkańcy będą mogli lepiej dbać o porządek w naszym osiedlu.

Na ulicy Łąkowej od strony ogródków działkowych oraz na skrzyżowaniu Brukowej z Drogą Bez Nazwy brakuje koszy na śmieci. Ze względu na umiejscowienie Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także niewielką odległość wałów i Wisły, a także ludzi spacerującymi z psami, warto byłoby umieścić więcej koszy.. Najbliższy kosz znajduje się aktualnie na skrzyżowaniu ulicy Łąkowej z Brukową.
Umiejscowienie dwóch koszy na śmieci:
Pierwszy z nich zamontowany zostałby w okolicy Rodzinnych Ogródków Działkowych.
Drugi koszt znalazłby się na skrzyżowaniu ulicy Brukowej z Drogą Bez Nazwy..
Po ulicy Łąkowej, szczególnie od strony Rodzinnych Ogródków Działkowych spacerują:
- mieszkańcy ul. Łąkowej
- spacerowicze, w tym wyprowadzający psy
- użytkownicy ogródków działkowych.
Po Drodze Baz Nazwy oraz ulicy Brukowej poruszają się m.in. rowerzyści, piesi, spacerujący z psami. W najbliższej odległości są wały i Wisła, w tym droga do promu.
Niestety, nie wszyscy dbają o środowisko. Na pewno jednak warto wspomóc tych, którzy chcą zadbać o nasze otoczenie i wyrzucać śmieci w odpowiednie miejsca.

Uzasadnienie

Projekt będzie widomym znakiem dbałości o potrzeby mieszkańców Burakowa, zwłaszcza osób starszych. Ławki i kosze to podstawowe elementy zagospodarowania przestrzeni publicznej. Od lat brakowało ich w naszym osiedlu i mieszkańcy zgłaszali taką potrzebę na kolejnych zebraniach osiedlowych.

Cel realizacji projektu:
- zmniejszenie ilości odpadów;
- udogodnienie dla spacerujących mieszkańców w postaci koszy znajdujących się d odpowiedniej odległości.
Rozwiązanie:
montaż 1 kosza na ulicy Łąkowej (przy ROD) oraz drugiego na skrzyżowaniu ulicy Brukowej z Drogą Bez Nazwy.
Projekt powinien być zrealizowany, gdyż za niewielką cenę tworzymy udogodnienie dla mieszkańców oraz dbamy o środowisko.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ławki x 53 000 zł
2kosze na śmieci x 52 000 zł
3kosze na śmieci x 2600 zł
Łącznie: 5 600 zł