projekt nr 182

182. Rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina


Lokalizacja

Skrzyżowania alei Chopina z ulicą Paderewskiego i alei Chopina z ulicą Szymanowskiego oraz skrzyżowania ul. Kościelna Droga z ul. Wiślaną i ul. Kościelna Droga z ul. Armii Poznań.

Skrócony opis

Zainstalowanie dodatkowych kamer rozbudowujących system monitoringu miejskiego w celu podniesienia ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.

Opis projektu

Proponowana jest budowa 4 masztów wraz z instalacją i podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego Łomianek. Proponowane 2 lokalizacje to skrzyżowanie alei Chopina z ulicą Paderewskiego oraz alei Chopina z ulicą Szymanowskiego. Kolejne 2 lokalizacje to skrzyżowania ul. Kościelna Droga z ul. Wiślaną oraz ul. Kościelna Droga z ul. Armii Poznań. Skrzyżowania w ciągu al. Chopina są to dwa główne skrzyżowania komunikacyjne Sołectwa Łomianki Chopina, przy których znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Na skrzyżowaniach tych znajdują się również przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów, a w pobliżu jednego z nich znajduje się jedyny sklep w sołectwie. Skrzyżowania w ciągu ul. Kościelna Droga to dwie pozostałe drogi wyjazdowe z Sołectwa, na których w związku z postępującą intensywną zabudową znacząco zwiększa się ruch pojazdów. Rozbudowa monitoringu miejskiego wpłynie pozytywnie m.in. na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz ograniczenie fali kradzieży.

Projekt opiniowany przez Straż Miejską w Łomiankach.

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo mieszkańców to wartość nie do przecenienia. W związku z wzrastającym ruchem ulicznym w sołectwie, w którym mieszka najwięcej osób w Łomiankach oraz realizowaną dalszą intensywną zabudową zwiększenie bezpieczeństwa to jeden z najczęściej podnoszonych tematów przez lokalną społeczność. Rozbudowa monitoringu miejskiego doskonale wpisuje się w oczekiwania mieszkańców  wpływając pozytywnie i w istotny sposób na podniesienie jakości życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup i montaż 4 kamer obrotowych - 360 st., zgodnych z wymogami licencyjnymi dla aplikacji służącej do monitoringu (4450 zł brutto / szt)17 800 zł
24 maszty np. mkr 5.5 ct7 920 zł
Łącznie: 25 720 zł