projekt nr 184

184. zaprojektowanie ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ (PRZYRODNICZEJ) W REZERWACIE JEZIORA KIEŁPIŃSKIEGO


Lokalizacja

Rezerwat Jeziora Kiełpińskiego w gminie Łomianki

Skrócony opis

Projekt polega na zaprojektowaniu ścieżki edukacyjnej/przyrodniczej w rezerwacie Jeziora Kiełpińskiego wraz z tablicami i innymi elementami.  Celem jest edukacja mieszkańców i osób odwiedzających rezerwat, zapobieganie niszczeniu i degradacji tamtejszej przyrody przez np. dzikie ogniska oraz zaśmiecanie okolicy.

Opis projektu

Projekt polega na zaprojektowaniu ścieżki edukacyjnej/przyrodniczej w rezerwacie Jeziora Kiełpińskiego wraz z tablicami i innymi elementami.  Celem jest edukacja mieszkańców i osób odwiedzających rezerwat, zapobieganie niszczeniu i degradacji tamtejszej przyrody przez np. dzikie ogniska oraz zaśmiecanie okolicy. Jezioro Kiełpińskie jest częścią starorzecza Wisły nazywanego potocznie Strugą Dziekanowską - systemu połączonych cieków wodnych ciągnącego się przez całe Łomianki od Burakowa aż po śluzę w Dziekanowie. Częścią jego jest rezerwat ścisły Jeziorka Kiełpińskiego.  Projekt ścieżki i jego koncepcja muszą yć ustalone z RDOŚ, najlepiej na etapie już ustalenia planu ochrony rezerwatu. Elementem ścieżki mogłyby być: drewniane kładki/pomosty, ścieżki, tablice informacyjne etc podobnie jak ma to miejsce np w KPN lub innych parkach narodowych, także przecież chronionych. W ramach koncepcji rekomenduje się też podpisanie umów z właścicielami działek nad jeziorem na użyczenie miejsca pod np tablice edukacyjne oraz  inne możliwe elementy ścieżki.

Uzasadnienie

Celem jest uświadomienie mieszkańcom, że na terenie Łomianek jest rezerwat, edukowanie ich w zakresie jego walorów oraz uświadamianie z jakich powodów należy go chronić oraz w jaki sposób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koncepcja ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Kiełpińskim3 000 zł