projekt nr 189

189. #MAJOWA STREFA - tu szczególnie dbamy o czystość i porządek


Lokalizacja

Opcjonalnie /opcjonalnie tzn. określeniu przez dział inwestycyjny gminy możliwości realizacji wykonania  instalacji i podłączenia do obecnych lub wykonania odrębnej instalacji dla docelowego zainstalowania nowych ozdobnych latarenek o charakterze parkowo-ulicznym.  Ustawienie w miejsce obecnych betonowych koszty nowych estetycznych koszty na śmieci /np. przyozdobionych kutą ozdobną obudową/. Kosze na śmieci i specjalne co najmniej 4 specjalne stacje z torebkami i koszami na sprzątnie po psich pupilach. Mieszkańcy którzy wyrażą zgodę i chęć ustawią na terenie sowich posesji przed ogrodzeniem posesji tabliczki przypominające o zachowaniu czystości a szczególnie sprzątnie po pieskach. Nowe elementy ustawione zostaną w wyznaczonych miejscach uzgodnionych ze służbami administracyjnymi miasta oraz organami nadzoru drogowego wzdłuż ulicy Majowej.

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie infrastruktury osiedla w oznakowania dbania o czystość i porządek jak np. tabliczki na trawnikowe ustawione przed posesjami "Tutaj dbamy o czystość - posprzątaj po swoim piesku" oraz ustawienie nowych estetycznych koszy na śmieci, specjalnych koszy i koszt i przyborników na sprzątanie po psich pupilach oraz kilku tablic informacyjnych o dbaniu o czystość osiedla.

Opis projektu

Osiedle Majowe otoczone piękną zielenią samo w sobie stanowi szczególną oazę dla jej mieszkańców.
Aby klimatyczny charakter ulicy nie został zaburzony przez porzucone śmieci czy niesprzątnięte kupy po naszych psich pupilach to nowy to w ramach projektu inwestycyjnego zainstalowane zostaną dodatkowe nowe i estetyczne kosze na śmieci, które w miejsce obecnych nieestetycznych betonowych zostaną zastąpione nowymi o eleganckim design /np. kute kosze metalowe/ oraz dostawione zostaną co najmniej 2 specjalne kosze na psie kupy wyposażone w torebki i rękawiczki co będzie motywować mieszkańców do sprzątania po swoich kochanych pupilach. Dodatkowo dla chętnych mieszkańców zakupione zostaną tabliczki informacyjne  do ustawienia przed posesjami i oznakowania dbania o czystość i porządek - np. "Tutaj dbamy o czystość - posprzątaj po swoim piesku". W eksponowanych miejscach ustawione zostaną estetyczna tablica dla odwiedzających i mieszkańców informująca, że znajdują się w specjalnej #Majowej strefie#  - TUTAJ DBAMY O PORZĄDEK - informująca o miejscu gdzie mieszkańcy szczególnie upodobali sobie dbanie o porządek tego miejsca, cenią sobie i dbają o estetykę  i przyjazność otoczenia ulicy i  dlatego upraszają o poszanowanie tych wartości poprzez dbanie o czystość i porządek  #Majowej Strefy m.in. poprzez wyrzucanie śmieci do koszy a nie na ulicę oraz sprzątanie po swoich pupilach.
W ramach utrzymania czystości zakłada się zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy na śmieci min. 1 raz w tygodniu oraz częstotliwości sprzątania ulicy.
Po wykonaniu instalacji nowej infrastruktury organizacja lokalnego festynu na Majowej  z inauguracyjnym zapaleniem latarenek i integracja mieszkańców i świętowanie nowego wystroju osiedla Majowe.
Opcjonalnie - w przypadku potwierdzenia możliwości wykonania przyłączenia i zasilenia z obecnych wysokich latarni ulicznych docelowo w kolejnych latach finansowania z budżetu partycypacyjnego zainstalowane zostaną ozdobne parkowe latarenki uliczne. Ponieważ środku budżetu partycypacyjnego są ograniczone to po potwierdzeniu wykonania możliwości dodatkowej instalacji i wykonania samego projektu. W kolejnych latach instalowane byłby latarenki. W obecnym roku w ramach budżetu zakłada się wykonanie tylko samego projektu nowej instalacji nowych ozdobnych latarenek. Sama zaś instalacja dodatkowych lamp typu uliczno- parkowego osiedla Majowego doda szczególnego uroku okolicy jak również sama okolica nabierze nowego charakteru parkowego.

Uzasadnienie

Realizacja wpłynie na wizerunek osiedla Majowe i odczuwanie przez jego mieszkańców przyjemności ze swojego miejsca zamieszkania nie tylko najbliższego otoczenia ogrodu własnego domu ale również samej ulicy, przy której zamieszkują i która poprzez nowa inwestycję nabierze klimatycznego i urokliwego charakteru.
Przebywanie w nowym otoczeniu, nowe estetyczne kosze na śmieci i kosze specjalne zabezpieczone na sprzątanie po swoich pieskach zachęcać będzie do utrzymywania porządku i czystości jak również dbania o utrzymanie czystości otocznia i sprzątania po swoich pupilach aby nie zaburzać nowego wizerunku osiedla Majowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opcjonalnie - projekt wykonania instalacji i przyłączenia latarenek uliczno -parkowych3 000 zł
2Festyn dla mieszkańców i gości na otwarcie #Strefy Osiedla Majowe 3 000 zł
3Nowe kosze na śmieci z zabezpieczeniem przed wyrzucaniem dużych paczek śmieci 3 000 zł
4Kosze na sprzątnie po pieskach i pojemniki na torebki i rękawiczki z rocznym kosztem utrzymania4 000 zł
5Tabliczki przypominające o obowiązku sprzątania po psich pupilach oraz 2 tablice informacyjne #Majowa Strefa3 000 zł
6Zwiększenie częstoliwości opróżniania koszy i sprzątania ulicy - rocznie3 000 zł
Łącznie: 19 000 zł