projekt nr 190

190. Zasiedlenie jerzyków


Lokalizacja

Gmina Łomianki

Skrócony opis

Nasza okolica to skarb natury - Puszcza Kampinoska, Wisła, jeziorka i ogromne połacie łąk. Środowisko sprzyja rozwojowi fauny i flory, w tym również uciążliwych komarów. Naturalnym wrogiem tych insektów są jerzyki - te przyjazne i stadne ptaki potrzebują miejsc lęgowych. Stworzenie im dogodnych warunków „mieszkaniowych” komunikuje się z korzyścią dla mieszkańców i ekologii.

Opis projektu

1. Zakup budek lęgowych dla jerzyków w wyniku zapytań ofertowych
2. Instalacja budek (ważne by były to zespoły budek ponieważ jerzyki to ptaki stadne) na budynkach zależnych od gminy
3. Udostępnienie budek lęgowych mieszkańcom sołectwa i gminy, gotowym zainstalować je na swoich posesjach
4. Zweryfikować montaż budek poprzez dokumentację fotograficzną
5. Zachęcić jerzyki do zamieszkania w przygotowanej infrastrukturze poprzez emitowanie dźwięków imitujących ptasią kolonię

Uzasadnienie

Podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez redukcję populacji komarów. Środkiem do osiągnięcia celu miałoby być stworzenie warunków lęgowych dla jerzyków. Projekt łączy w sobie korzyści dla naszej społeczności z ekologią i rozwojem lokalnej fauny. Kolejnym atutem pomysłu jest integracja włączonych w projekt mieszkańców gminy - wymiana doświadczeń związkach z osiedlami, zdjęć i ciekawostek.
Zakup budek lęgowych powinien odbyć się w konsultacji z branżowymi specjalistami. Podobnie jak wyłonienie dostawcy, który musiałby wziąć udział w konkursie ofert.
Projekt stworzenia warunków lęgowych dla jerzyków wpisuje się w światowy trend działań na rzecz ekologii i realnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1500 budek lęgowych 25 000 zł
2Instalacja na budynkach gminnych 10 000 zł
Łącznie: 35 000 zł